Meny

Søk

Velg språk

  • en_GB
Innkjøp i privat sektor kurs

Grunnkurs i innkjøp

DETTE KURSET GIR DEG gir deg en grundig gjennomgang av hele innkjøpsprosessen.
Vi starter med en bred innføring i selve innkjøpsprosessen som gir deg grunnleggende kunnskap om innkjøpsrelaterte temaer. Vi dykker deretter dypere ned i materien og retter
fokus mot økonomi og innkjøpsfunksjonens samspill med andre avdelinger internt.

DU LÆRER GRUNNLEGGENDE PRINSIPPER
for en effektiv innkjøsprosess,
samt måling og oppfølging av kvaliteten i forbindelse med leveranseprosessen.


KURSET GJENNOMFØRES over seks dager fordelt på to samlinger hvor vi går fra en

EMNEOVERSIKT, 1. SAMLING
V  Innkjøpsprosessens forutsetninger og rammebetingelser.
Behov, spesifikasjon av behov og innkjøpsbetingelser
V  Leverandører, leverandørenes betydning
V  Prekvalifisering og bruk av den strategiske innkjøpsmatrisen
Forespørsler
Leverandør– og tilbudsvurdering
V  Forhandlinger
V  Avtalens innhold og funksjon
V  Avtalegjennomføring og implementering
V  Leveranseprosessen

                         

EMNEOVERSIKT, 2. SAMLING
Innføring i Supply Chain Management
Økonomi for innkjøpere
V  Leverandørevaluering
Behovsberegning og spesifikasjonsmetoder
V  Spesialtema
Kvalitet og målinger i innkjøpsarbeidet.
V  Avtaler med juridiske aspekter
V  Innkjøpsforhandlinger og innføring i samfunnsansvar
V  Leverandør- og tilbudsevaluering
V  Leverandørutvikling

   


PRAKTISK RETTET UNDERVISNING tar deg med gjennom innkjøpsprosessen
på en inngående måte. Håndbok i innkjøp blir utdelt ved kursstart.


KURSET PASSER FOR deg som jobber med innkjøp i privat sektor (for offentlig sektor, se her )

EKSAMEN er frivillig og avlegges ved innleveringsoppgave med to ukers leveringsfrist fra siste kursdag.
Eksamen er frivillig, men for å oppnå autorisert tittel må eksamen gjennomføres og bestås.

SPØRSMÅL?

Ring en studieveileder på 67 98 04 30

 

 

Adresse

E-post: post@nima.no