Meny

Søk

Velg språk

  • en_GB

Meny

INNKJØP OFFENTLIG

Grunnkurs i offentlig innkjøp


KURSET GIR DEG grunnleggende kunnskap om innkjøp som fag og funksjon i offentlige virksomheter. Du blir nærmere kjent med innkjøperens rolle og hvordan innkjøp organiseres i offentlig sektor. En sentral del av kursets innhold er knyttet til gjeldende lover og forskrifter for offentlige anskaffelser.

KURSET PASSER FOR DEG
som ønsker grunnleggende forståelse for innkjøpsprosessen.

Du velger selv om du vil ta kurset frittstående, eller som basis for videre kompetanseutvikling

KURSET GJENNOMFØRES ved to samlinger á tre dagers kursundervisning.

UNDERVISNINGEN GIS av to dyktige foredragsholdere; en advokat som sørger for god gjennomgang av anskaffelsesloven og det rent juridiske knyttet til offentlig innkjøp, samt en økonom som sørger for en solid og praktisk innføring i innkjøpsprosessens ulike faser.

EMNEOVERSIKT, 1. SAMLING       
V  Innkjøpets rolle i virksomheten
Klassifisering av varer og tjenester
V  Behovsidentifisering
V  Innkjøpsfunksjonen og – prosessen
V  Samarbeidsformer i leverandørkjeden
Samfunnsansvar i leverandørkjeden
V  Lov om offentlige anskaffelser (LOA)
Forskrift for offentlige anskaffelser (FOA)
V  Innkjøpsorganisering i offentlig forvaltning 
                                             

Anskaffelsesprosessen

V  Gjennomgang av innkjøpsprosessen                         
Behovsdefinisjon/analyse
Åpent anbud
Konkurransepreget dialog
Valg av riktig prosedyre
V  Kvalifikasjons- og tildelingskriterier
Avvisning og avlysning
Tilbudsevaluering
Valg av løsning/leverandørValg av løsning/leverandør
V  Forhandlinger
V  Avtaleinngåelse
Klage/begrunnelse
Rekvisisjonsbehandling
Ordreplassering/avrop
Oppfølging av leveranse
Fakturakontroll
Betaling


2. samling bygger videre på det du lærte i første samling, og gir deg en mer detaljert innføring i innkjøpsprosessens ulike trinn, fra behovsidentifisering til kontraktsoppfølging. Her blir du nærmere kjent med de krav og rammebetingelser som til enhver tid gjelder for innkjøp/anskaffelser i offentlig sektor.EMNEOVERSIKT , 2. SAMLING     
V  Behovsidentifisering
V  Spesifikasjon
V  Forespørsel
Prekvalifisering
V  Konkurranseutsettelse, prosess og anbud
V  Forhandlinger
V  Tildelingskriterier
V  Leverandøranalyse og – valg
Utforming og oppfølging av kontrakterEKSAMEN er frivillig og avholdes ved kursets siste dag.
For å oppnå autorisert tittel senere i utdanningsløpet må eksamen gjennomføres og bestås.

SPØRSMÅL OM KURSET?

Snakk med en kompetanserådgiver på  tlf. 67 98 04 30, eller still spørsmål via utdanning@nima.no

 

 

 

Kursplan

Sted Tidspunkt Medlems pris Ordinær pris Kommentar
Oslo 5. - 7. sep 2017 19.990,- 24.000,- 2. samling: 26.-28. sept. 

Adresse

Telefon: 67 98 04 30
E-post: post@nima.no