PMI avtok videre i august

PMI avtok videre i august

Publisert av Nima Webmaster den 01.09.22.

DNB PMI, justert for normale sesongsvingninger, avtok med 1,7 poeng til 52,3 i august. Det var
en bred nedgang i underindeksene. Et veid gjennomsnitt av indeksene for produksjon, nye ordre
og sysselsetting gikk ned med 2,0 poeng til 51,2, noe som lavere enn et langsiktig gjennomsnitt.
Indeksen for leverandørens leveringstid avtok noe, men er fortsatt på et høyt nivå. Indeksen
har likevel trukket ned over tid. Indeksen for lager av innkjøpte varer steg litt i juli. Indeksen for
innkjøpspriser gikk ned med 8,7 poeng i august, til det laveste nivået siden januar 2021. Det er
fortsatt mange som rapporterer om oppgang i innkjøpspriser, men stadig flere varer
rapporteres om å falle i pris. 57 bedrifter svarte i undersøkelsen, noe som lavt for august måned.


Produksjon
Produksjonsindeksen falt med 4,3 poeng til 51,9 i august, som er lavere enn gjennomsnittet så
langt i år.

Ordre
Indeksen for nye ordre falt med 1,1 poeng, til 48,4 i august. Ordrene for hjemmemarked falt
med 3,7 poeng, mens eksportordrene falt med 3,4 poeng.

Sysselsetting
Sysselsettingsindeksen falt videre, med 0,6 poeng til 54,7 i august. Indeksen har falt fire
måneder på rad, men var likevel høyere i august enn et langsiktig gjennomsnitt.

Leverandørenes leveringstid og lager
Indeksen for leverandørenes leveringstid
avtok med 1,1 poeng til 63,3 i august. Det er fortsatt
en høy indeks som betyr økt leveringstid. Det er normalt assosiert med høy aktivitet, men kan
også for eksempel skyldes leveringsproblemer. Lagrene av innkjøpsvarer økte med 0,2 poeng til
56,2 i august. Normalt antas det at høyere lagre reflekterer lavere etterspørsel. Lageroppgang
bidrar dermed til en lavere totalindeks, men lite utslag denne gangen