Aktivitet i industrien avtok videre i mars

Aktivitet i industrien avtok videre i mars

Publisert av Nima Webmaster den 03.04.23.

DNB PMI, justert for normale sesongsvingninger, steg med 1 poeng til 48,3 i mars. Samtidig ble
indeksen for februar revidert ned med 0,2 poeng. Selv om indeksen steg fra februar, er den
fortsatt godt under 50. Det indikerer at aktiviteten i industrien avtok videre i mars, for fjerde
måned på rad. Et veid gjennomsnitt av indeksene for produksjon, nye ordre og sysselsetting steg
med 0,3 poeng til 47,7. Indeksen for nye ordre falt til 40,9, det laveste nivået siden juli 2020.
Indeksen for sysselsetting steg derimot med 0,5 poeng i mars, til 54,9. Andelen som rapporterer
om prisoppgang, avtok videre i mars til like under sitt langsiktige gjennomsnitt. Leverandørenes
leveringstid steg imidlertid etter et markert fall i februar. 71 bedrifter svarte i undersøkelsen i
mars.

 
Produksjon

Produksjonsindeksen
steg med 2,6 poeng til 50,0 i mars, som indikerer stabil produksjon.

Ordre
Indeksen for nye ordre falt med 1,7 poeng, til 40,9 i mars. Der ordrene var delt inn etter hjemme-
og eksportmarked falt førstnevnte med 2,7 poeng, mens eksportordrene steg med 1,3 poeng.

Sysselsetting
Sysselsettingsindeksen steg med 0,5 poeng til 54,9 i mars, det høyeste nivået siden juni i fjor og
godt over et langsiktig gjennomsnitt.

Leverandørenes leveringstid og lager
Indeksen for leverandørenes leveringstid steg med 6,5 poeng til 52,0 i mars. Det er en indeks som
betyr lengre leveringstid. Høyere leveringstid er normalt assosiert med økt aktivitet, men kan også
for eksempel skyldes leveringsproblemer, noe som enkelte har rapportert om. Lagrene av
innkjøpsvarer steg med 2,3 poeng til 52,4 i mars. Oppgang i lagerindeksen assosieres med lavere
etterspørsel og bidrar til en lavere totalindeks.