Aktivitet i industrien falt i februar

Aktivitet i industrien falt i februar

Publisert av Nima Webmaster den 01.03.23.

DNB PMI, justert for normale sesongsvingninger, avtok med 2,1 poeng til 47,5 i februar. I tillegg
ble indeksene for desember og januar revidert ned under 50. Dermed ser det ut til at aktiviteten
i industrien er avtakende. Et veid gjennomsnitt av indeksene for produksjon, nye ordre og
sysselsetting gikk ned 0,4 poeng til 47,4. Indeksen for nye ordre falt til 43, det laveste nivået siden
august 2020. Indeksen for sysselsetting steg derimot med 2,8 poeng i februar, til 54,2. Flere
rapporterte prisfall på blant annet stål og plast, mens andre trekker frem at elektromateriell og
elektronikk har økt i pris. 60 bedrifter svarte i undersøkelsen i februar.

 Produksjon
Produksjonsindeksen avtok med 3,9 poeng til 47,3 i februar, som indikerer fall i produksjonen.

Ordre
Indeksen for nye ordre falt med 3,3 poeng, til 43,0 i februar. Der ordrene var delt inn etter
hjemme- og eksportmarked steg hjemmeordrene med 1,3 poeng, mens eksportordrene falt med
3,6 poeng.

Sysselsetting
Sysselsettingsindeksen
steg med 2,8 poeng til 54,2 i februar, det høyeste nivået siden august i fjor
og godt over et langsiktig gjennomsnitt.

Leverandørenes leveringstid og lager
Indeksen for leverandørenes leveringstid avtok med 5,4 poeng til 46 i februar. Det er en indeks
som betyr kortere leveringstid, og indeksen er klart lavere enn vanlig. Lavere leveringstid er
normalt assosiert med lav aktivitet, men kan også for eksempel skyldes leveringsproblemer
langt på vei er overkommet. Lagrene av innkjøpsvarer falt med 1,0 poeng til 49,9 i februar. Nedgang
i lagerindeksen assosieres med høyere etterspørsel og bidrar til en høyere totalindeks.