Aktivitetsvekst i industrien i august

Aktivitetsvekst i industrien i august

Publisert av Nima Webmaster den 01.09.23.

DNB PMI, justert for normale sesongsvingninger, ble 51,4 i august. Det tyder på at
industriaktiviteten økte i august. Riktignok avtok indeksen med 4,9 poeng fra juli, men PMI for juli
overvurderte trolig aktiviteten. Delindeksene for nye ordre og produksjon avtok markert fra juli,
mens sysselsettingsindeksen steg tydelig. Alle disse tre indeksene ble notert til over 50, med et
veid gjennomsnitt av indeksene på 52,7. I juni lå dette gjennomsnittet på 48,6. Indeksen for priser
på innkjøpsvarer var 56,9 i august. Det er lavere enn i første halvår, men indeksen tyder på at
innkjøpsprisene fortsatt stiger noe. Kontaktene trekker frem valutakurseffekter og økte priser på
noen matvarer, blant annet. Indeksen for lager av innkjøpsvarer avtok til 43,7, som er det laveste
siden våren 2016. Det var 60 bedrifter som svarte i undersøkelsen i august.

Produksjon
Produksjonsindeksen ble 51,1 i august, opp fra 50,4 i juni.

Ordre
Indeksen for nye ordre ble 53,8 i august, opp fra 46,1 i juni. Indeksene for hjemmemarkeds- og
eksportordre endte på henholdsvis 51,5 og 49,7.

Sysselsetting
Sysselsettingsindeksen ble 52,9 i august, opp fra 51,7 i juni.

Leverandørenes leveringstid og lager
Indeksen for leverandørenes leveringstid avtok til lave 42,0 i august. Det er en indeks som betyr
kortere leveringstid, noe som normalt er assosiert med lavere aktivitet. Lagrene av innkjøpte varer
avtok til 43,7 i august. Nedgang i lagerindeksen assosieres med høyere etterspørsel og bidrar til en
høyere totalindeks. Men noen rapporterer om nedbygging av bufferlager. Lager av sluttprodukter,
som ikke inngår i hovedindeksen, avtok til 45,6 i august.