Aktivitetsvekst i industrien i september

Aktivitetsvekst i industrien i september

Publisert av Nima Webmaster den 02.10.23.

DNB PMI, justert for normale sesongsvingninger, ble 52,5 i september og indikerer dermed at
industriaktiviteten økte i september. Oppgangen ble drevet av økte indekser for produksjon og
sysselsetting, men også en markert økning i leverandørens leveringstid bidro til oppgangen i PMI.
Indeksen for nye ordre falt imidlertid tilbake. Et veid gjennomsnitt av delindeksene for nye ordre,
produksjon og sysselsettingsindeksen steg kun med 0,2 poeng til 52,9. Indeksen for priser på
innkjøpsvarer steg med 0,7 poeng til 57,6 i september. Indeksen tyder på at innkjøpsprisene
fortsatt stiger noe, men den er likevel lavere enn sitt langsiktige gjennomsnitt. Kontaktene viser
til at prisene har falt på vegetabilske oljer, aluminium, plast og stål, mens blant annet diesel,
propangass, kakao, kjøttråvarer og karbonstål har økt i pris. Det var 67 bedrifter som svarte i
undersøkelsen i september.

Produksjon
Produksjonsindeksen ble 52,3 i september, opp fra 50,9 i august.

Ordre
Indeksen for nye ordre ble 52,5 i september, ned fra 53,4 i august. Indeksene for hjemmemarkedsog
eksportordre endte på henholdsvis 50,0 og 47,7.

Sysselsetting
Sysselsettingsindeksen ble 53,6 i september, opp fra 53,0 i august.

Leverandørenes leveringstid og lager
Indeksen for leverandørenes leveringstid steg med 8,7 poeng til 50,6 i september, som er lavere
enn normalt. En lav indeks betyr kortere leveringstid, noe som normalt er assosiert med lavere
aktivitet. Indeksen for lagrene av innkjøpte varer var 46,1 i september, opp fra 44,3 i august. En lav
lagerindeks assosieres med høy etterspørsel og bidrar til en høy totalindeks. Men noen rapporterer
om oppbygging av bufferlager. Lager av sluttprodukter, som ikke inngår i hovedindeksen, steg med
0,7 poeng til 46,9 i september.