DNB PMI  steg i januar

DNB PMI steg i januar

Publisert av Nima Webmaster den 01.02.19.

DNB PMI for januar i år ble 58,3 poeng, opp 2,4 poeng fra desember i fjor. Dermed ble
nedgangen i desember mer enn reversert, og indeksen tyder på at det er en solid
aktivitetsvekst i industrien. Det er godt i tråd med Norsk Industris konjunkturrapport. Til
sammenlikning avtok PMI-indeksen for industrien i eurosonen markert gjennom fjoråret og
inn i januar. Fra desember steg indeksene for nye ordre, produksjon og sysselsetting, mens
indeksene for leverandørenes leveringstid og lager falt.


Produksjon
Produksjonsindeksen steg med 1,9 poeng til 61,2 i januar. Nivået hele 3,8 poeng høyere enn
gjennomsnittet for i fjor.

Ordre
Indeksen for nye ordre steg med 2,9 poeng til 60,5 i januar og var 4,1 poeng høyere enn
gjennomsnittet for i fjor. Ordreindeksen svinger litt mer enn produksjonsindeksen.

Sysselsetting
Sysselsettingsindeksen steg med 3,9 poeng til 56,3 i januar. Indeksen ble med det 1,4 poeng
høyere enn gjennomsnittet for i fjor etter å ha falt mot slutten av året.

Leverandørenes leveringstid og lager
Indeksen for leverandørenes leveringstid falt med 1,8 poeng til 58,2 i januar. En lavere indeks
betyr kortere leveringstid og er assosiert med lavere aktivitet. Lagrene av innkjøpsvarer falt
med 5,8 poeng til 51,6 i januar. Lavere lagre assosieres med høyere aktivitet og trekker PMI
opp.