DNB PMI avtok litt i desember

DNB PMI avtok litt i desember

Publisert av Nima Webmaster den 04.01.19.

DNB PMI for desember i fjor ble 55,9 poeng, ned 0,3 poeng fra november. Hovedbildet er
likevel at indeksen har vært lite endret det siste året, med unntak for store svingninger i
sommer, og indikerer solid aktivitet i industrien. Til sammenlikning avtok PMI-indeksen for
industrien i eurosonen markert gjennom fjoråret. Fra november steg indeksene for nye ordre
og produksjon, mens indeksene for sysselsetting, leverandørenes leveringstid og lager bidro til
å trekke PMI ned.


Produksjon
Produksjonsindeksen steg med 0,9 poeng til 59,3 i desember. Nivået 1,4 poeng høyere enn
gjennomsnittet det siste året.


Ordre
Indeksen for nye ordre steg med 0,8 poeng til 58,3 i desember og var 1,8 poeng høyere enn
gjennomsnittet det siste året.


Sysselsetting
Sysselsettingsindeksen avtok med 1,2 poeng til 51,8 i desember. Indeksen var 3,0 poeng
lavere enn gjennomsnittet det siste året.


Leverandørenes leveringstid og lager
Indeksen for leverandørenes leveringstid falt med 1,1 poeng til 60,3 i desember. En høy indeks
betyr lang leveringstid og er assosiert med høy aktivitet. Lagrene av innkjøpsvarer steg med
3,4 poeng til 57,8 i desember. Økte lagre assosieres med lavere aktivitet og trekker ned PMI.