DNB PMI avtok til 50,8 i mars

DNB PMI avtok til 50,8 i mars

DNB PMI, justert for normale sesongsvingninger, ble 50,8 i mars og indikerer dermed at
industriaktiviteten steg videre, om enn forsiktig. Indeksen avtok imidlertid med 1,2 poeng fra
februar. Det var betydelige skift i delindeksene. Indeksen for nye ordre steg med 2,6 poeng til
51,2. Denne indeksen har med unntak for noen få måneder ligget godt under 50 siden sommeren
2022. Sysselsettingsindeksen falt derimot med 5,6 poeng til 47. Denne indeksen har stort sett
ligget godt over 50 de siste to årene. Også indeksen for produksjon avtok i mars, men denne
endringen var mer i tråd med tidligere endringer. Et veid gjennomsnitt av disse tre delindeksene
avtok med 1,3 poeng til 49,6. Indeksen for priser på innkjøpsvarer avtok med 3,6 poeng til 53,5,
som er den laveste indeksen siden sommeren 2019. Lavere priser på strøm og gass trekkes frem
av noen bedrifter. Det var 61 bedrifter som svarte i undersøkelsen i mars.

Produksjon
Produksjonsindeksen ble 49,7 i mars, ned fra 52,2 i februar. I 2023 var denne indeksen i
gjennomsnitt 51,1.

Ordre
Indeksen for nye ordre ble 51,2 i mars, opp fra 48,5 i februar. Indeksene for hjemmemarkeds- og
eksportordre endte på henholdsvis 51,9 og 47,8 i mars.

Sysselsetting
Sysselsettingsindeksen ble 47,0 i mars, ned fra 52,7 i februar. Med unntak for juli i fjor har denne
delindeksen ligget over 50 siden september 2020.

Leverandørenes leveringstid og lager
Indeksen for leverandørenes leveringstid gikk opp med 1,1 poeng til 53,8 i mars. En høy indeks
betyr lengre leveringstid, noe som normalt er assosiert med høyere aktivitet og bidrar til en høyere
hovedindeks. Indeksen for lagrene av innkjøpte varer ble 44,3 i mars, opp fra 40,9 i februar. En
høyere lagerindeks assosieres med lavere etterspørsel og bidrar til en lavere totalindeks. Lager av
sluttprodukter, som ikke inngår i hovedindeksen, steg med 3,7 poeng til 46,9 i mars.