DNB PMI falt til 53,8 i april

DNB PMI falt til 53,8 i april

Publisert av Nima Webmaster den 03.05.19.


DNB PMI for april ble 53,8 poeng, ned 2,5 poeng fra mars. Aprilindeksen var 2,2 poeng lavere
enn gjennomsnittet for de foregående tolv månedene, men nivået tyder likevel på at en
positiv aktivitetsvekst i industrien. Den underliggende trenden i DNB PMI viser en svak
nedgang så langt i år. Påskens plassering kan ha påvirket tallene. For eksempel oppgir noen at
de har økt lagrene av innkjøpte varer på grunn av mange fridager, og lagerindeksen økte
markert. For øvrig var det en bred nedgang i delindeksene, med unntak for indeksen for
leveringstid.


Produksjon
Produksjonsindeksen falt med 2,6 poeng i april til 56,1, etter en oppgang på 1,9 poeng i mars.
Nivået er 1,8 poeng lavere enn gjennomsnittet for de foregående tolv måneder.


Ordre
Indeksen for nye ordre falt med 2,4 poeng til 54,2 i april og var 2,7 poeng lavere enn
gjennomsnittet foregående tolv måneder.

Sysselsetting
Sysselsettingsindeksen falt med hele 5,4 poeng i april ril 52,0. det laveste siden august 2017.
De foregående månedene i år har sysselsettingsindeksen vært svært høy.

Leverandørenes leveringstid og lager
Indeksen for leverandørenes leveringstid steg med 1,8 poeng til 57,5 i mars. En høyere indeks
betyr lengre leveringstid og er assosiert med høyere aktivitet, og skiller seg dermed ut fra de
andre indeksene denne måneden. Lagrene av innkjøpsvarer steg med 3,2 poeng til 55,0 i april.
Høyere lagre assosieres med lavere aktivitet og trekker PMI ned.