DNB PMI falt videre i februar

DNB PMI falt videre i februar

Publisert av Nima Webmaster den 01.03.22.

DNB PMI, justert for normale sesongsvingninger, falt med 0,4 poeng til 55,9 i februar. Det var
tredje måned på rad med nedgang og indeksen var den laveste siden januar i fjor. Likevel var
den over et langsiktig gjennomsnitt og peker mot videre vekst. Indeksen for nye ordre gikk ned,
mens indeksene for produksjon og sysselsetting steg. Et veid gjennomsnitt av disse tre
indeksene steg med 0,7 poeng i februar. Kortere leveringstid og økte lagre av innsatsvarer bidro
til å trekke hovedindeksen ned. Det var fortsatt høye nivåer for leveringstid og priser, noe som
tyder på at leveranser av innsatsvarer fortsatt begrenser aktiviteten.


Produksjon
Produksjonsindeksen steg med 1,8 poeng til 54,5 i februar. En beregnet trend viser utflating
etter en svak nedgang som startet i mai i fjor.


Ordre
Indeksen for nye ordre falt med 0,8 poeng, til 52,5 i februar. Det var litt lavere enn et langsiktig
gjennomsnitt. Der hvor ordrene var delt inn etter hjemmemarked og eksport, steg førstnevnte
med 0,1 poeng, mens eksportordrene steg med 0,4 poeng.


Sysselsetting
Sysselsettingsindeksen steg med 1,6 poeng til 58,1 i februar. Sysselsettingen har hatt en fallende
trend siden i fjor sommer, men trenden har vært stigende så langt i år.


Leverandørenes leveringstid og lager
Indeksen for leverandørenes leveringstid avtok med 3,3 poeng i februar til 73,6. Det er den
laveste indeksen siden mars i fjor, men den er fortsatt på et høyt nivå. En høy indeks betyr lang
leveringstid. Det er normalt assosiert med høy aktivitet, men kan også for eksempel skyldes
leveringsproblemer. Lagrene av innkjøpsvarersteg med 4,7 poeng til 62,0 i februar, den høyeste
indeksen siden januar 2007. Normalt antas det at høyere lagre reflekterer lavere etterspørsel.
Lageroppgang bidrar dermed til en lavere totalindeks.