DNB PMI gikk ned i januar

DNB PMI gikk ned i januar

Publisert av Nima Webmaster den 01.02.22.

DNB PMI, justert for normale sesongsvingninger, falt med 1 poeng til 56,5 i januar. Det er
fortsatt godt over et langsiktig gjennomsnitt og peker mot videre vekst. Indeksen for produksjon
gikk ned, mens indeksene for nye ordre og sysselsetting steg. Et veid gjennomsnitt av disse
indeksene var lite endret fra desember. Det var fortsatt høye nivåer for leveringstid og priser
på innsatsvarer i januar, men også nedgang fra de foregående månedene. Det er særlig prisene
på trelast som har trukket prisene på innsatsvarer ned. Høye nivåer på disse indeksene tyder på
at leveranser av innsatsvarer fortsatt begrenser aktiviteten.

Produksjon
Produksjonsindeksen avtok med 2,8 poeng til 53,2 i januar. Det er litt lavere enn et langsiktige
gjennomsnitt. En beregnet trend viser en svak nedgang som startet i mai i fjor.

Ordre
Indeksen for nye ordre steg med 1,0 poeng, til 53,4 i januar. Det er godt i tråd med et langsiktig
gjennomsnitt. Der hvor ordrene var delt inn etter hjemmemarked og eksport, falt førstnevnte
med 2,8 poeng, mens eksportordrene steg med 2,7 poeng.

Sysselsetting
Sysselsettingsindeksen steg med 1,5 poeng til 56,6 i januar. Sysselsettingen har hatt en fallende
trend siden i fjor sommer, men denne tok seg litt opp i januar.

Leverandørenes leveringstid og lager
Indeksen for leverandørenes leveringstid avtok med 5,8 poeng i januar til 76,7. Det er den
laveste indeksen siden april i fjor, men den er fortsatt på et høyt nivå. En høy indeks betyr lang
leveringstid. Det er normalt assosiert med høy aktivitet, men kan også for eksempel skyldes
leveringsproblemer. Lagrene av innkjøpsvarer steg med 0,9 poeng til 56,4 i januar. Normalt
antas det at høyere lagre reflekterer lavere etterspørsel. Lageroppgang bidrar dermed til en
lavere totalindeks, men utslaget var moderat.