DNB PMI justerte seg litt ned i august

DNB PMI justerte seg litt ned i august

Publisert av Nima Webmaster den 01.09.21.


DNB PMI, justert for normale sesongsvingninger, avtok med 1,0 poeng fra juli til 62,2 i august i
år. Det var negative bidrag fra indeksene for produksjon og nye ordre, mens
sysselsettingsindeksen steg videre. Disse tre indeksene avtok likevel med 2,0 poeng til et
gjennomsnitt på 60,1. Indeksen for lager av innkjøpte varer falt videre, noe som var med på å
dempe nedgangen hovedindeksen. Indeksen for lager av sluttprodukter falt til 47,4. Indeksen
for innkjøpspriser, som heller ikke inngår i hovedindeksen, steg med 4,4 poeng til 86,4. Denne
indeksen har vært svært høy siden mai, noe som innebærer at de aller fleste bedriftene har
rapporter om prisoppgang på innkjøpte varer. Samlet sett tyder DNB PMI på at aktiviteten i
industrien er økende, og at næringen fortsatt er utsatt for flaskehalser og økende priser på
innsatsvarene.

Produksjon
Produksjonsindeksen falt med 1,5 poeng til 59,5 i august. En beregnet trend indikerer at toppen
så vidt er passert.


Ordre
Indeksen for nye ordre gikk ned med 4,5 poeng, til 58,6 i august. Der hvor ordrene var delt inn
etter hjemmemarked og eksport, avtok begge med 2,4 poeng.

Sysselsetting
Sysselsettingsindeksen steg med 1,3 poeng til 63,2 i august, høyeste siden april 2007.


Leverandørenes leveringstid og lager
Indeksen for leverandørenes leveringstid steg med 2,3 poeng i august til 82,6. En høyere indeks
betyr lengre leveringstid. Det er normalt assosiert med høyere aktivitet, men kan også for
eksempel skyldes økte leveringsproblemer. Lagrene av innkjøpsvarer avtok med 1,2 poeng til
52,5 i august. Normalt antas det at lavere lager reflekterer økt etterspørsel. Lagernedgang
bidrar dermed til en høyere totalindeks.