DNB PMI litt ned i oktober, men fortsatt solid

DNB PMI litt ned i oktober, men fortsatt solid

Publisert av Nima Webmaster den 01.11.21.

DNB PMI, justert for normale sesongsvingninger, falt med 0,5 poeng til 58,5 i oktober som er litt under gjennomsnittet så langt i år. Nye ordre steg etter et markert fall forrige måned, mens indeksene for produksjon og sysselsetting avtok. Indeksen for lager av innkjøpte varer var lite endret i oktober, men indeksen for lager av sluttprodukter falt til 45,8. Indeksen for leveringstid trakk litt ned i oktober, men nivået var fortsatt høyt. Indeksen for innkjøpspriser, som ikke inngår i hovedindeksen, steg med 0,6 poeng til 88,8. Denne indeksen har vært svært høy siden mai, noe som innebærer at de aller fleste bedriftene har rapporter om prisoppgang på innkjøpte varer. Flere bedrifter melder imidlertid om fallende priser på trevirke. Høy prisvekst og lang leveringstid på innkjøpsvarer tyder på at næringen fortsatt er utsatt for flaskehalser på innkjøpssiden.

Produksjon
Produksjonsindeksen falt med 0,3 poeng til 54,8 i oktober. En beregnet trend viser en tydelig, men moderat avtakende trend for indeksen. Ordre Indeksen for nye ordre steg med 2,3 poeng, til 56,0 i oktober, etter en nedgang på 3,9 poeng i september. Der hvor ordrene var delt inn etter hjemmemarked og eksport, avtok førstnevnte med 2,1 poeng, mens eksportordrene steg med 1,4 poeng.

Sysselsetting
Sysselsettingsindeksen avtok med 3,3 poeng til 53,6 i oktober. Indeksen var 63,2 i august.

Leverandørenes leveringstid og lager
Indeksen for leverandørenes leveringstid falt med 2,9 poeng i oktober til fortsatt høye 83,3. En høy indeks betyr lang leveringstid. Det er normalt assosiert med høy aktivitet, men kan også for eksempel skyldes leveringsproblemer. Lagrene av innkjøpsvarer steg med 0,2 poeng til 51,9 i oktober. Normalt antas det at høyere lagre reflekterer lavere etterspørsel. Lageroppgang bidrar dermed til en lavere totalindeks, men utslaget var lite i oktober.