DNB PMI overraskende høy i november

DNB PMI overraskende høy i november

Publisert av Nima Webmaster den 01.12.21.

DNB PMI, justert for normale sesongsvingninger, steg med 4,9 poeng til 63,7 i november.
Oppgangen kom etter tre måneder med moderat nedgang, og nivået i november var det
høyeste siden juli 2017. Oppgangen må ses i lys av at det denne gangen kun var 43 bedrifter
som svarte på undersøkelsen. Det er litt under halvparten av normal deltakelse. Denne gangen
var det en økning i alle underindeksene. Oppgangen for produksjon og sysselsetting var særlig
sterk. Det er fortsatt høye nivåer for leveringstid og priser på innsatsvarer, selv om sistnevnte
avtok i november.


Produksjon
Produksjonsindeksen steg med 9,8 poeng til 65,5 i november. En beregnet trend viser nå en
ganske flat utvikling for indeksen.


Ordre
Indeksen for nye ordre steg med 1,3 poeng, til 57,8 i november, tilbake til samme nivå som i
august. Der hvor ordrene var delt inn etter hjemmemarked og eksport, steg førstnevnte med
5,4 poeng, mens eksportordrene sank med 0,3 poeng.


Sysselsetting
Sysselsettingsindeksen steg med 9,7 poeng til 62,7 i november. Indeksen var 62,9 i august.


Leverandørenes leveringstid og lager
Indeksen for leverandørenes leveringstid steg med 3,0 poeng i november til ny toppnotering på
86,4. En høy indeks betyr lang leveringstid. Det er normalt assosiert med høy aktivitet, men kan
også for eksempel skyldes leveringsproblemer. Lagrene av innkjøpsvarer steg med 3,3 poeng til
55,4 i november. Normalt antas det at høyere lagre reflekterer lavere etterspørsel.
Lageroppgang bidrar dermed til en lavere totalindeks, men utslaget var moderat i november.