DNB PMI steg litt i mars

DNB PMI steg litt i mars

Publisert av Nima Webmaster den 01.04.19.

DNB PMI for mars ble 56,8 poeng, opp 0,5 poeng fra februar. Marsindeksen var 0,9 poeng
over gjennomsnittet for de foregående tolv månedene og tyder på at det fortsatt er en solid
aktivitetsutvikling i industrien. Den underliggende trenden i DNB PMI har vært svakt stigende
siden sommeren i fjor. Til sammenlikning avtok PMI-indeksen for industrien i eurosonen
markert gjennom fjoråret og inn i mars i år. Det var særlig delindeksen for produksjon som
trakk DNB PMI opp i mars, men også ordreindeksen økte. Sysselsettingsindeksen var uendret
på et høyt nivå.

Produksjon
Produksjonsindeksen steg med 2,3 poeng i mars til 59,4, etter et fall på 3,9 poeng i februar.
Nivået er 1,6 poeng høyere enn gjennomsnittet for de foregående tolv måneder.

Ordre
Indeksen for nye ordre steg med 0,8 poeng til 57,5 i mars og var 0,7 poeng høyere enn
gjennomsnittet foregående tolv måneder.

Sysselsetting
Sysselsettingsindeksen var uendret i mars, og holdt seg dermed på det høyeste siden mars
2012, med unntak for den unormalt høye indeksen i august i fjor.

Leverandørenes leveringstid og lager
Indeksen for leverandørenes leveringstid falt med 2,7 poeng til 55,5 i mars. En lavere indeks
betyr kortere leveringstid og er assosiert med lavere aktivitet. Lagrene av innkjøpsvarer falt
med 1 poeng til 51,6 i mars. Lavere lagre assosieres med høyere aktivitet og trekker PMI opp.