DNB PMI styrket seg videre i februar

DNB PMI styrket seg videre i februar

DNB PMI, justert for normale sesongsvingninger, ble 51,9 i februar og indikerer dermed at
industriaktiviteten øker. Indeksen steg med 0,8 poeng fra januar, som ble opprevidert med 0,4
poeng. Det var en tydelig bedring i de tre delindeksene for nye ordre, produksjon og sysselsetting.
Et veid gjennomsnitt av disse tre delindeksene steg med 2,8 poeng til 50,9 og reverserte dermed
nedgangen i januar. Leverandørenes leveringstid gikk ned og lagrene av innkjøpte varer økte, og
begge disse bidro til å dempe oppgangen i hovedindeksen. Indeksen for priser på innkjøpsvarer
avtok med 1,1 poeng til 57,6, som er på nivå med gjennomsnittet de foregående seks månedene.
Det var 72 bedrifter som svarte i undersøkelsen i februar.

Produksjon
Produksjonsindeksen ble 52,4 i februar, opp fra 49,8 i januar. I 2023 var denne indeksen i
gjennomsnitt 51,1.

Ordre
Indeksen for nye ordre ble 48,0 i februar, opp fra 44,2 i januar. Indeksene for hjemmemarkedsog
eksportordre endte på henholdsvis 47,8 og 45,4 i februar.

Sysselsetting
Sysselsettingsindeksen ble 53,2 i februar, opp fra 51,8 i januar. Med unntak for juli i fjor har denne
delindeksen ligget over 50 siden september 2020.

Leverandørenes leveringstid og lager
Indeksen for leverandørenes leveringstid gikk ned med 4,3 poeng til 52,4 i februar. En lav indeks
betyr kortere leveringstid, noe som normalt er assosiert med lavere aktivitet og bidrar til en lavere
hovedindeks. Indeksen for lagrene av innkjøpte varer ble 41,0 i februar, opp fra 34,8 i januar. En
høyere lagerindeks assosieres med lavere etterspørsel og bidrar til en lavere totalindeks. Lager av
sluttprodukter, som ikke inngår i hovedindeksen, steg med 4,1 poeng til 42,9 i februar.