DNB PMI svekket fra mai til juni

DNB PMI svekket fra mai til juni

Publisert av Nima Webmaster den 01.07.19.

DNB PMI for juni falt med 2,2 poeng til 51,9 poeng. Juniindeksen var 3,7 poeng lavere enn
gjennomsnittet for de foregående tolv månedene. Den underliggende trenden i DNB PMI
viser nå en mer tydelig nedgang, og indeksen var i juni på sitt laveste siden januar 2017 (med
unntak for det uvanlig svake nivået i juli 2018). Nivået i juni er likevel over 50 og indikerer
fortsatt oppgang i aktiviteten i industrien. Indeksen trekkes særlig ned av delindeksene for
orde, produksjon og sysselsetting.


Produksjon
Produksjonsindeksen falt med 4,4 poeng i juni til 54,8, og mer enn reverserte oppgangen i
mai. Nivået er 2,9 poeng lavere enn gjennomsnittet for de foregående tolv måneder.


Ordre
Indeksen for nye ordre falt med 5,4 poeng til 51,3 i juni. Indeksen var hele 5,5 poeng lavere
enn gjennomsnittet foregående tolv måneder. Det var særlig eksportordre som falt.


Sysselsetting
Sysselsettingsindeksen kom godt ned allerede i april og falt i juni med 1,3 poeng til 51,7. Det
var 4,0 poeng lavere enn gjennomsnittet de foregående tolv månedene.


Leverandørenes leveringstid og lager
Indeksen for leverandørenes leveringstid steg med 1,3 poeng til 51,7 i juni. En høyere indeks
betyr lengre leveringstid og er assosiert med høyere aktivitet. Lagrene av innkjøpsvarer falt
med 5,5 poeng til 51,6 i juni. Lavere lagre assosieres med høyere aktivitet. Indeksene for
leveringstid og lagre bidro begge isolert sett til å trekke PMI opp.