DNB PMI tok seg opp i august

DNB PMI tok seg opp i august

Publisert av Nima Webmaster den 02.09.19.
DNB PMI for august steg med 5,1 poeng til 53,8.  Indeksen for august ble trukket opp av delindeksene for ordre og produksjon, de samme delindeksene som bidro til å trekke PMI ned i juli. Sysselsettingsindeksen bidro isolert sett til å trekke ned DNB PMI i august. Etter store variasjoner i PMI gjennom sommeren, ser nivået på DNB PMI i august mer forenlig ut med andre indikatorer for industrien. Nå er alle delindeksene igjen over 50 og indikerer dermed økt aktivitet. Trenden i DNB PMI har likevel vært nedadgående det siste året.  
 
Produksjon
Produksjonsindeksen steg med 10,5 poeng i august til 55,2. Nivået er 1,7 poeng lavere enn gjennomsnittet for de foregående tolv måneder.  
 
Ordre
Indeksen for nye ordre steg med 12,1 poeng til 55,6 i august. Indeksen var 0,1 poeng lavere enn gjennomsnittet foregående tolv måneder. Det var hjemmemarkedsordrene som steg markant, mens eksportordrene var på om lag samme nivå som i juli.
 
Sysselsetting
Sysselsettingsindeksen falt med 4,8 poeng til 53,6 i august. Det var 1,3 poeng lavere enn gjennomsnittet de foregående tolv månedene.   
 
Leverandørenes leveringstid og lager
Indeksen for leverandørenes leveringstid avtok med 1,5 poeng til 51,3 i august. En høyere indeks betyr lengre leveringstid og er assosiert med høyere aktivitet. Lagrene av innkjøpsvarer var uendret på 51,0 i august. Lavere lagre assosieres med høyere aktivitet.