DNB PMI trakk ned mot slutten av 2021

DNB PMI trakk ned mot slutten av 2021

Publisert av Nima Webmaster den 03.01.22.

DNB PMI, justert for normale sesongsvingninger, falt med 5,9 poeng til 58,0 i desember, etter en unormal høy indeks i november. Desembertallet understøtter dermed en avtakende tendens i PMI siden sommeren. Nivået er likevel høyere enn normalt, og indeksen peker mot videre oppgang i industriaktiviteten ved utgangen av 2021. Også desemberundersøkelsen hadde lav svarprosent, og tallene må tolkes med varsomhet. Det var fortsatt høye nivåer for leveringstid og priser på innsatsvarer i desember, noe som tyder på at leveranser av innsatsvarer begrenser aktiviteten.

Produksjon
Produksjonsindeksen avtok med 9,2 poeng til 56,8 i desember. En beregnet trend viser en ganske flat utvikling for indeksen gjennom det siste kvartalet.

Ordre
Indeksen for nye ordre avtok med 5,0 poeng, til 52,3 i desember, som er det laveste nivået siden mai. Der hvor ordrene var delt inn etter hjemmemarked og eksport, falt førstnevnte med 2,5 poeng, mens eksportordrene steg med 1,9 poeng.

Sysselsetting
Sysselsettingsindeksen gikk ned med 8,9 poeng til 55,3 i desember. Sysselsettingen har hatt en fallende trend siden i fjor sommer.

Leverandørenes leveringstid og lager
Indeksen for leverandørenes leveringstid avtok med 2,1 poeng i desember fra et svært høyt nivå i november. En høy indeks betyr lang leveringstid. Det er normalt assosiert med høy aktivitet, men kan også for eksempel skyldes leveringsproblemer. Lagrene av innkjøpsvarer gikk ned med 0,3 poeng til 55,4 i desember. Normalt antas det at lavere lagre reflekterer høyere etterspørsel. Lagernedgang bidrar dermed til en høyere totalindeks, men utslaget var lite nå.