DNB PMI tydelig opp i mars

DNB PMI tydelig opp i mars

Publisert av Nima Webmaster den 01.04.22.

DNB PMI, justert for normale sesongsvingninger, steg med 3,3 poeng til 59,6 i mars. Det var en
tydelig oppgang for produksjon, nye ordre og sysselsetting. Et veid gjennomsnitt av disse tre
underindeksene steg med 2,5 poeng til sitt høyeste nivå siden november i fjor. Det ser dermed
ut til at aktiviteten i industrien fortsatt har utviklet seg godt. Indeksen for leverandørens
leveringstid steg på ny. Flere rapporterer om strategiske lagerøkninger. Også indeksen for priser
på innkjøpte varer steg markert og prisoppgangen var bredt basert. Svært få rapporterte om
prisnedgang. Det er dermed lite i PMI-indeksen som tyder på at flaskehalser i produksjon og
transport, samt prisvekst, er i ferd med å ebbe ut.

Produksjon
Produksjonsindeksen steg med 1,3 poeng til 56,0 i mars. En beregnet trend viser nå en moderat
oppgang.

Ordre
Indeksen for nye ordre steg med 4,9 poeng, til 58,3 i mars, og var igjen over et langsiktig
gjennomsnitt. Der hvor ordrene var delt inn etter hjemmemarked og eksport, steg førstnevnte
med 4,9 poeng, mens eksportordrene falt med 1,4 poeng.

Sysselsetting
Sysselsettingsindeksen steg med 0,4 poeng til 58,7 i mars. Også sysselsettingen har nå en
stigende trend.

Leverandørenes leveringstid og lager
Indeksen for leverandørenes leveringstid steg med 5,4 poeng i mars til 79,6. En høy indeks betyr
lang leveringstid. Det er normalt assosiert med høy aktivitet, men kan også for eksempel skyldes
leveringsproblemer. Lagrene av innkjøpsvarer falt med 5,7 poeng til 55,9 i mars. Normalt antas
det at lavere lagre reflekterer høyere etterspørsel. Lagernedgang bidrar dermed til en høyere
totalindeks.