DNB PMI videre ned i september

DNB PMI videre ned i september

Publisert av Nima Webmaster den 01.10.21.


DNB PMI, justert for normale sesongsvingninger, falt med 2,5 poeng fra august til 59,2 i
september i år. Det var negative bidrag fra indeksene for produksjon, nye ordre og sysselsetting.
Disse tre indeksene avtok samlet med 4,1 poeng til et gjennomsnitt på 55,2. Indeksen for lager
av innkjøpte varer falt videre, noe som var med på å dempe nedgangen hovedindeksen.
Indeksen for leveringstid steg ytterligere. Indeksen for innkjøpspriser, som ikke inngår i
hovedindeksen, steg med 1,9 poeng til 88,4. Denne indeksen har vært svært høy siden mai, noe
som innebærer at de aller fleste bedriftene har rapporter om prisoppgang på innkjøpte varer.
Samlet sett tyder DNB PMI på at aktiviteten i industrien øker mindre enn før, og at næringen
fortsatt er utsatt for flaskehalser og økende priser på innsatsvarene.


Produksjon
Produksjonsindeksen falt med 3,5 poeng til 55,3 i september. En beregnet trend indikerer at
toppen er passert.


Ordre
Indeksen for nye ordre gikk ned med 3,9 poeng, til 53,6 i september. Der hvor ordrene var delt
inn etter hjemmemarked og eksport, avtok førstnevnte med 0,4 poeng og eksportordrene avtok
med 1,7 poeng.


Sysselsetting
Sysselsettingsindeksen avtok med 5,1 poeng til 57,4 i september, som fortsatt er høyt.


Leverandørenes leveringstid og lager
Indeksen for leverandørenes leveringstid steg med 3,5 poeng i september til ny rekord på¨86,5.
En høyere indeks betyr lengre leveringstid. Det er normalt assosiert med høyere aktivitet, men
kan også for eksempel skyldes økte leveringsproblemer. Lagrene av innkjøpsvarer avtok med
0,6 poeng til 51,8 i september. Normalt antas det at lavere lager reflekterer økt etterspørsel.
Lagernedgang bidrar dermed til en høyere totalindeks.