DNB PMIsteg på ny i juni

DNB PMIsteg på ny i juni

Publisert av Nima Webmaster den 02.07.21.

DNB PMI, justert for normale sesongsvingninger, steg med 2,3 poeng fra mai til 60,8 i juni i år. Hovedbildet er likevel at indeksen har holdt et høyt nivå siden januar. I juni vardet positive bidrag til økningen fra alle underindeksene unntatt for lager av innkjøpte varer. Indeksen for leverandørenes leveringstid steg med hele 5,5 poeng til 83,5, som er nok en ny rekord. Også indeksen for innkjøpspriser satte ny rekord med en oppgang på 7,2 poeng til 90,0. Økt lager, både forinnkjøpte varer og sluttprodukter, reflekterer tiltak for å motvirke leveranse-problemerog forventninger om økte priser, slik vi også ser i PMIer internasjonalt. Respondentene har også i juni vist til prisoppgang for et bredt spekter av varer,blant annet for råvarer, metaller, trelast, plastogelektronikk. Det varsvært få som meldte om lavere priser.

 

Produksjon
Produksjonsindeksen steg med 1,0 poeng til 59,5 i juni. En beregnet trend viser en utflating på dette nivået. OrdreIndeksen for nye ordre stegmed 4,8poeng, til 56,7i juni. Der hvor ordrene var delt inn etter hjemmemarked og eksport, steghjemmemarkedsordrene med 4,8poeng, mens eksportordrene stegmed 0,8poeng.

Sysselsetting
Sysselsettingsindeksen steg med 0,1 poeng til 59,7 i juni. Det er etsvært høyt nivå.

 Leverandørenes leveringstidog lager
Indeksen for leverandørenes leveringstid
stegmed 5,5 poeng i junitilrekordhøye 83,5.En høyindeks betyr langleveringstid. Deter normalt assosiert med høyaktivitet, men kan ogsåfor eksempel reflektere leveringsproblemer. Lagrene av innkjøpsvarerstegmed2,7poeng til55,7i juni. Normalt antas det at høyerelager reflekterer lavereetterspørsel. Lageroppgang bidrar dermed til en laveretotalindeks.