Høy industriaktivitet i april

Høy industriaktivitet i april

Publisert av Nima Webmaster den 01.05.22. Oppdatert 01.06.22.

DNB PMI, justert for normale sesongsvingninger, steg med 0,9 poeng til 60,6 i april. Det var en
tydelig oppgang for produksjon, nye ordre og sysselsetting. Et veid gjennomsnitt av disse tre
underindeksene steg med 2,1 poeng til sitt høyeste nivå siden november i fjor. Det ser dermed
ut til at aktiviteten i industrien fortsatt har utviklet seg godt. Indeksen for leverandørens
leveringstid avtok, men er fortsatt på et høyt nivå. Indeksen for lager at innkjøpte varer steg på
ny. Flere rapporterer om lagerøkninger for å sikre seg mot ustabile leveranser. Det er fortsatt
mange som rapporterer om oppgang i innkjøpspriser, dog litt færre enn i mars. Prisoppgangen
er bredt basert og ingen rapporterte om prisnedgang. Det er fortsatt lite i PMI-indeksen som
tyder på at flaskehalser i produksjon og transport, samt prisvekst, er i ferd med å ebbe ut.

Produksjon
Produksjonsindeksen steg med 3,1 poeng til 59,3 i april. En beregnet trend viser nå en tydelig
oppgang hittil i år.

Ordre
Indeksen for nye ordre steg med 1,1 poeng, til 59,8 i april. Der hvor ordrene var delt inn etter
hjemmemarked og eksport, steg begge med 0,8 poeng.

Sysselsetting
Sysselsettingsindeksen steg med 2,2 poeng til 61,0 i april. Også sysselsettingen har en stigende
trend så langt i år.

Leverandørenes leveringstid og lager
Indeksen for leverandørenes leveringstid avtok med 2,6 poeng i april til 76,8. Det er fortsatt en
høy indeks som betyr lang leveringstid. Det er normalt assosiert med høy aktivitet, men kan
også for eksempel skyldes leveringsproblemer. Lagrene av innkjøpsvarer steg med 2,4 poeng til
58,4 i april. Normalt antas det at høyere lagre reflekterer lavere etterspørsel. Lageroppgang
bidrar dermed til en lavere totalindeks.