Industriaktiviteten bremset markert opp i mai

Industriaktiviteten bremset markert opp i mai

Publisert av Nima Webmaster den 01.06.22.

DNB PMI, justert for normale sesongsvingninger, falt med 5,0 poeng til 54,9 i mai. Det var tydelige fall for produksjon, nye ordre og sysselsetting. Et veid gjennomsnitt av disse tre underindeksene gikk ned med 6,2 poeng til 52,8, noe som er litt lavere enn normalt. Det ser dermed ut til at oppgangen i aktiviteten i industrien bremset markert opp i mai. Indeksen for leverandørens leveringstid avtok litt, men er fortsatt på et høyt nivå. Indeksen for lager at innkjøpte varer steg også i mai. Flere rapporterer om lagerøkninger for å sikre seg mot ustabile leveranser. Det er fortsatt mange som rapporterer om oppgang i innkjøpspriser, dog noen færre enn i april. Prisoppgangen er bredt baser. Det er fortsatt lite i PMI-indeksen som tyder på at flaskehalser i produksjon og transport, samt prisvekst, er i ferd med å ebbe ut.

Produksjon
Produksjonsindeksen falt med 8,3 poeng til 50,0 i mai, det laveste nivået siden august 2020.

Ordre
Indeksen for nye ordre falt med 6,4 poeng, til 52,2 i mai. Der hvor ordrene var delt inn etter hjemmemarked og eksport, falt indeksene med henholdsvis 4,5 poeng og 1,3 poeng.

Sysselsetting
Sysselsettingsindeksen falt med 3,4 poeng til 57,3 i mai. Det er likevel høyere enn ved starten av året

Leverandørenes leveringstid og lager
Indeksen for leverandørenes leveringstid avtok med 1,3 poeng i mai til 75,2. Det er fortsatt en høy indeks som betyr lang leveringstid. Det er normalt assosiert med høy aktivitet, men kan også for eksempel skyldes leveringsproblemer. Lagrene av innkjøpsvarer steg med 1,0 poeng til 59,6 i mai. Normalt antas det at høyere lagre reflekterer lavere etterspørsel. Lageroppgang bidrar dermed til en lavere totalindeks.