Kjøpte mer fra leverandører i Norge for tredje år

Kjøpte mer fra leverandører i Norge for tredje år

Publisert av Tone Fintland den 01.03.21. Oppdatert 30.03.21.

I 2020 kjøpte Equinor varer og tjenester for 150,8 milliarder kroner fra rundt 8500 leverandører på verdensbasis. 112 milliarder kroner, dvs. 74 prosent av samlede anskaffelser, gikk til leverandører med norsk fakturaadresse. – I løpet av de siste årene har vi sett en jevn økning i norsk innhold i våre samlede anskaffelser. Tendensen fortsatte i 2020, som var et vanskelig år for bransjen. Dette er en anerkjennelse av kompetansen og nyskapingsevnen til norske leverandører, som vinner kontrakter i sterk internasjonal konkurranse, sier Arne Sigve Nylund, konserndirektør for Teknologi, prosjekter og boring i Equinor.

Det norske innholdet i Equinors samlede anskaffelser har økt fra 61 prosent i 2017 til 74 prosent i 2020 melder selskapet i pressemelding fra 15.februar i år.

 

Skaper aktivitet og opprettholder arbeidsplasser

– Etter den forrige nedgangen i industrien i perioden 2014-2016, gjorde vi mye godt arbeid med våre hovedleverandører for å forbedre vårt felles kostnadsgrunnlag, vår boreeffektivitet og måten vi utvikler prosjekter på. Dette økte konkurranseevnen til norske leverandører og styrket bransjen. Dette gjorde den bedre i stand til å møte utfordringene i 2020, sier Peggy Krantz-Underland, anskaffelsesdirektør i Equinor.

– I 2020 har vi konsentrert oss om å redusere konsekvensene av pandemien og økonomisk nedgang for våre leverandører. Vi har gjort vårt beste for å drive prosjektene framover, for å skape ringvirkninger og bidra til å opprettholde arbeidsplasser i leverandørindustrien. De midlertidige skattetiltakene som ble innført av norske myndigheter har bidratt til å opprettholde høy prosjektaktivitet, forklarer Krantz-Underland.

Equinor har tjue prosjekter i gjennomføringsfasen, med samlede investeringer på om lag 245 milliarder kroner. De aller fleste av disse prosjektene er i Norge.

Peggy Krantz-Underland, anskaffelsesdirektør i Equinor, og Arne Sigve Nylund, konserndirektør for Teknologi, prosjekter og boring i Equinor.

 

Nye måter å samarbeide med leverandørene på

Et annet satsingsområde i 2020 har vært å utforske nye måter å samarbeide med leverandørene på, for å møte den utfordrende situasjonen i industrien.

– Vi erkjente at leverandørindustrien ikke hadde kommet seg helt etter den forrige krisen, så vi har ikke reforhandlet kontrakter på tvers av hele porteføljen. I stedet har vi samarbeidet med leverandørene for å styrke vår felles konkurransekraft ytterligere, sier Krantz-Underland.

Equinor har som mål å samarbeide mer integrert med leverandørene for å gi dem mer myndighet og øke felles ansvar. Innen prosjektutvikling er hovedleverandørene involvert tidlig, og de får muligheten til å ta en større rolle i konseptutvikling og generell verdiskapning.

Når det gjelder felt i produksjon og driftsstøtte har Equinor som mål å etablere langsiktige rammeavtaler for å danne grunnlag for kontinuerlig forbedring og skape mer forutsigbarhet for alle parter. Det er lagt inn nye incentivordninger i avtalene for å belønne sikre og effektive leveranser.

– Vi mener at ved å utnytte disse nye måtene å samarbeide med våre leverandører på, kan vi være mer robuste og fleksible gjennom konjunktursvingninger. Sammen kan vi øke sikkerheten, skape mer verdi og utforske muligheter i det grønne skiftet, sier Krantz-Underland.

Kilde: Equinor pressemelding, publisert 15.feb 2021, gjenpublisert med tillatelse 01.mars.
Link til hele artikkelen.