Liten nedgang i produksjon, ordre og sysselsetting

Liten nedgang i produksjon, ordre og sysselsetting

Publisert av Arnljot Corneliussen den 01.06.18. Oppdatert 19.09.18.
PMI for mai ble 55,8 poeng, ned 0,3 poeng fra april. Nedgangen i mai kom etter oppgang i april, men PMI har falt med 2,7 poeng siden januar. Fallet i mai skyldes primært nedgang i produksjonsindeksen, men også indeksen for ordreinngangen og sysselsettingen avtok noe. Indeksen for leveringstid tok seg imidlertid opp i mai etter en nedgang i april. Alle delindeksene er fortsatt på solide nivåer og samlet sett fortsetter PMIen å understøtte det generelle bildet av en bred, men moderat, oppgang for industrien.
 
Produksjon
Produksjonsindeksen, justert for sesongvariasjoner, falt med 2,3 poeng til 58,9 i mai. Indeksen er fortsatt på et høyt nivå og var i mai 2,6 poeng høyere enn gjennomsnittet for 2017, men 6,0 poeng lavere enn i januar.
 
Ordre
Indeksen for nye ordre avtok med 0,6 poeng til 55,0 i mai. Det var ordreinngangen for eksportmarkedet som falt, mens ordreinngangen for hjemmemarkedet tok seg litt opp. Nivået på ordreinngangen er 2,1 poeng lavere enn gjennomsnittet for 2017.
 
Sysselsetting
Sysselsettingsindeksen falt med 1,3 poeng til 53,9 i mai. Indeksen er 1,4 poeng høyere enn gjennomsnittet for i fjor, men 1,3 poeng lavere enn i januar.
 
Leverandørenes leveringstid og lager
Indeksen for leverandørenes leveringstid steg til 63,2 i mai, opp 4,7 poeng fra april. En høy indeks betyr kort leveringstid, altså indikerer oppgangen i mai en nedgang i leveringstiden.  Lagrene av innkjøpsvarer steg med 0,7 poeng til 57,4 i mai