Markant nedgang i DNB PMI i juli

Markant nedgang i DNB PMI i juli

Publisert av Tone Fintland den 07.08.18. Oppdatert 19.09.18.

PMI for juli ble 49,3 poeng, ned 6,6 poeng fra juni. Dette er første gang indeksen faller under
50 siden november 2016. På grunn av ferien og lav svarprosent blant de intervjuede
bedriftene i juli er PMI vesentlig mer usikker denne måneden enn normalt. Halvparten av
nedgangen skyldes en uvanlig stor nedgang i indeksen for leverandørenes leveringstid. Også
delindeksene for produksjon, ordreinngang, sysselsetting og lager avtok i juli. Bortsett fra
leveringstid, er alle indeksene fortsatt over 50 og uttrykker således økt aktivitet.

Produksjon
Produksjonsindeksen, justert for sesongvariasjoner, falt med 3,5 poeng til 52,8 i juli. Indeksen
peker fortsatt mot økt aktivitet, men nivået er 3,7 poeng lavere enn gjennomsnittet i fjor og
11,0 poeng lavere enn i januar i år.

Ordre
Indeksen for nye ordre avtok med 5,7 poeng til 50,2 i juli. Ordreinngangen falt både for
eksportmarkedet og hjemmemarkedet. Nivået på ordreinngangen er 7,0 poeng lavere enn
gjennomsnittet for 2017 og 7,5 poeng lavere enn i januar i år.


Sysselsetting
Sysselsettingsindeksen falt med 3,2 poeng til 53,7 i juli. Indeksen er 1,1 poeng høyere enn
gjennomsnittet for i fjor, men 1,4 poeng lavere enn i januar.

Leverandørenes leveringstid og lager
Indeksen for leverandørenes leveringstid falt med hele 23,4 poeng til 36,3 poeng i juli. En lav
indeks betyr lang leveringstid. Den markante nedgangen i juli bør tolkes med varsomhet på
grunn av ferien. Lagrene av innkjøpsvarer falt med 1,3 poeng til 51,5 i juli.