Markert oppgang for DNB PMI i februar

Markert oppgang for DNB PMI i februar

Publisert av Tone Fintland den 01.03.21. Oppdatert 05.03.21.

DNB PMI for februar i år, justert for normale sesongsvingninger, steg med 3,6 poeng til 56,1. Hovedindeksen steg til sitt høyeste nivå siden januar 2019 og tyder på en bred økning i industriaktiviteten i februar, til tross for strengere smittevernstiltak både i Norge og ute. Den underliggende trenden er fortsatt stigende, og det var en klar bedring i delindeksene for produksjon, ordre og sysselsetting. Et veid gjennomsnitt for disse tre indeksene steg med 6,3 poeng til 55,0, noe som understøtter en bred oppgang i aktiviteten.

Produksjon
Produksjonsindeksen steg med 8,3 poeng til 56,9 i februar, til sitt høyeste nivå siden mai 2019. Januarindeksen ble opprevidert med 1,1 poeng og den underliggende trenden har snudd til en oppgang.


Ordre
Indeksen for nye ordre steg med 6,1 poeng til 54,5 i februar. Det tyder på en bred oppgang industriordrene forrige måned. Der hvor ordrene var delt inn etter hjemmemarked og eksport, steg ordrene med henholdsvis 4,8 poeng og 5,8 poeng.

Sysselsetting
Sysselsettingsindeksen økte med 4,3 poeng til 53,2 i februar, og var dermed tilbake godt over 50. Nivået på indeksen er det høyeste siden desember 2019 og trenden er økende.

Leverandørenes leveringstid og lager
Indeksen for leverandørenes leveringstid var omtrent uendret fra januar til februar på 71,1. En høy indeks betyr lang leveringstid. Det er normalt assosiert med høy aktivitet, men kan også for eksempel reflektere leveringsproblemer. Lagrene av innkjøpsvarer steg med 11,1 poeng til 57,7 i februar. Normalt antas det at høyere lager reflekterer lavere etterspørsel og lageroppgang bidrar dermed til en lavere totalindeks. Lager av sluttprodukter steg med 6,5 poeng og endte på 53,4 i januar.

Vi trenger flere respondenter til denne viktige månedlige indeksen – meld din interesse på post@nima.no.