Moderat nedgang i november

Moderat nedgang i november

Publisert av Nima Webmaster den 01.12.22.

DNB PMI, justert for normale sesongsvingninger, avtok med 1,7 poeng til 51,2 i november og reverserte dermed noe av oppgangen i oktober. Indeksen tyder på at det var oppgang i aktiviteten i november, men ikke like mye som vanlig. Et veid gjennomsnitt av indeksene for produksjon, nye ordre og sysselsetting gikk ned 2,2 poeng til 50,8. Indeksen for leverandørens leveringstid avtok med 1,2 poeng til 56,0, noe som var litt lavere enn et langsiktig gjennomsnitt. Indeksen for lager av innkjøpte varer falt videre i november. Indeksen for innkjøpspriser gikk litt tilbake i november, men nivået på 78,2 var fortsatt høyt. 89 bedrifter svarte i undersøkelsen i november.

Produksjon
Produksjonsindeksen falt med 1,9 poeng til 51,2 i november, litt under sitt langsiktige gjennomsnitt.

Ordre
Indeksen for nye ordre falt med 4,0 poeng, til 48,4 i november. Der ordrene var delt inn etter hjemme- og eksportmarked var det en nedgang på henholdsvis 2,4 og 2,2 poeng.

Sysselsetting
Sysselsettingsindeksen var om lag uendret på 53,8 i november, etter en revisjon ned i oktober på 0,2 indekspoeng.

Leverandørenes leveringstid og lager
Indeksen for leverandørenes leveringstid falt med 1,2 poeng til 56,0 i november. Det er fortsatt en indeks som betyr økt leveringstid, men i mindre grad enn før. Det er normalt assosiert med høy aktivitet, men kan også for eksempel skyldes leveringsproblemer. Lagrene av innkjøpsvarer gikk ned med 1,8 poeng til 52,5 i november. Normalt antas det at lavere lagre reflekterer høyere etterspørsel. Lagernedgang bidrar dermed til en høyere totalindeks.