NIMA Forum 2019

NIMA Forum 2019

Publisert av Nima Webmaster den 04.07.19.
I samarbeid med NIMA Forbund inviterer Deloitte til NIMA Forum 2019
 

Hovedtema
Hvordan skal anskaffelsesfunksjonen skape mulighetsrom mellom bedrift og leverandør

NIMA forum vil i år fokusere på følgende emner:
1. Hvordan skal anskaffelsesfunksjonen vise sin verdi?
2. Hvordan integrere leverandørens kompetanse?
3. Kontrakt – utvikling og oppfølging

Årets programkomitée består av:
- Runar Stalsberg – SVP Group Sourcing, Avinor
- Geir Svarttjønnli – Innkjøpsdirektør, Skanska
- Cathrine Loennecken – Direktør Anskaffelser, Bane Nor
- Iren Marugg – Juridisk Direktør, Norske Tog
- Pål Kristiansen – Product and Marketing Director, Elektroskandia
- Karl Martin Karlsen – Director Supply Chain and Network Operations, Deloitte 
- Brandon Wessel
 – Leder NIMA programkomite, NIMA

Når:  11. oktober 2019, kl. 09.00 - 17.00.
Sted: Deloittehuset, Dronning Eufemias gate 14, Oslo

Kursavgift:  1300 kr for medlemmer av Nima Forbund/ 1900 kr for ikke medlemmer. Påmelding er bindende. Faktura sendes av NIMA Forbund i forkant av arrangementet.
 

Mer informasjon og påmelding