Noe lavere aktivitetsvekst i juli

Noe lavere aktivitetsvekst i juli

Publisert av Nima Webmaster den 08.08.22.

DNB PMI, justert for normale sesongsvingninger, avtok med 1,4 poeng til 54,6 i juli. Oppgangen
i juni ble dermed reversert og indeksen var på samme nivå i juli som i mai. Det var nedgang i
indeksene for produksjon, ordre og sysselsetting. Et veid gjennomsnitt av disse tre
underindeksene gikk ned med 1,5 poeng til 53,9, noe som fortsatt er litt høyere enn normalt.
Indeksen for leverandørens leveringstid avtok litt, men er fortsatt på et høyt nivå. Indeksen har
likevel trukket ned over tid og indikerer dermed at stadig færre rapporterer om økt leveringstid.
Indeksen for lager av innkjøpte varer steg litt i juli. Noen rapporterer her om redusert
produksjon, mens andre viser til at de har mottatt varer som har ligget til bestilling. Det er
fortsatt mange som rapporterer om oppgang i innkjøpspriser, og små endringer siden juni.
Prisoppgangen er bredt basert, men noen trekker frem nedgang i prisene for trelast og metaller.
Kun 43 svar for juli gjør indeksen særlig usikker, noe som ikke er uvanlig for juli måned.

Produksjon
Produksjonsindeksen falt med 0,8 poeng til 56,9 i juli, etter en oppgang på 7,6 poeng i juli.

Ordre
Indeksen for nye ordre falt med 2,8 poeng, til 50,4 i juli. Ordrene for hjemmemarked falt med
1,2 poeng, mens eksportordrene falt med 0,6 poeng.

Sysselsetting
Sysselsettingsindeksen falt videre, med 0,5 poeng til 55,4 i juli. Indeksen har falt tre måneder
på rad, men var likevel høyere enn ved starten av året.

Leverandørenes leveringstid og lager
Indeksen for leverandørenes leveringstid avtok med 1,6 poeng til 65,2 i juli. Det er fortsatt en
høy indeks som betyr økt leveringstid. Det er normalt assosiert med høy aktivitet, men kan også
for eksempel skyldes leveringsproblemer. Lagrene av innkjøpsvarer økte med 0,1 poeng til 56,1
i juli. Normalt antas det at høyere lagre reflekterer lavere etterspørsel. Lageroppgang bidrar
dermed til en lavere totalindeks, men lite utslag denne gangen.