Oppgang i produksjon og ordre i april

Oppgang i produksjon og ordre i april

Publisert av Tone Fintland den 02.05.18. Oppdatert 19.09.18.
PMI for april ble 56,2 poeng, opp 1,2 poeng fra mars. Oppgangen i april kom etter en nedgang i både mars og februar. Alle delindeksene steg i april, med unntak av indeksen for leveringstid. Produksjonsindeksen steg til høye nivåer i historisk målestokk. Også ordreinngangen tok seg opp og samlet sett fortsetter PMIen å understøtte det generelle bildet av en bred, men moderat, oppgang for industrien.
 
Produksjon
Produksjonsindeksen, justert for sesongvariasjoner, steg med 4,7 poeng til 61,3 i april. Med unntak av to noteringer i juli 2017 og januar 2018, er dette det høyeste nivået på produksjonsindeksen siden sommeren 2011.
 
Ordre
Indeksen for nye ordre steg med 2,9 poeng til 55,5 i april. Det var ordreinngangen for eksportmarkedet som tok seg opp, mens ordreinngangen for hjemmemarkedet avtok litt. Nivået på ordreinngangen er 1,6 poeng lavere enn gjennomsnittet for 2017, men indikerer fortsatt økt aktivitet.
 
Sysselsetting
Sysselsettingsindeksen steg med 1,3 poeng til 55,2 i april. Indeksen er 2,6 poeng høyere enn gjennomsnittet for i fjor.
 
Leverandørenes leveringstid og lager
Indeksen for leverandørenes leveringstid falt til 58,6 i april, ned 3,5 poeng fra mars. En høy indeks betyr kort leveringstid, altså indikerer nedgangen i april en økning i leveringstiden.  Lagrene av innkjøpsvarer steg 6,4 poeng til 56,2 i april.