PMI falt i september,men indikerer solid aktivitet

PMI falt i september,men indikerer solid aktivitet

Publisert av Nima Webmaster den 01.10.18.

DNB PMI for september ble 55,7, ned 4,8 poeng fra august. Det har vært store svingninger i
PMI de siste månedene, men indeksen for september er på nivå med en beregnet trend det
siste halve året og indikerer solid aktivitet i industrien. Nedgangen i september var bredt
basert, med fall i indeksene for produksjon, ordre, sysselsetting og varelagre. Indeksen for
leverandørenes leveringstid steg noe til høye nivåer. Alle underindeksene er fortsatt høyere
enn 50 og indikerer dermed økt aktivitet.


Produksjon
Produksjonsindeksen falt med 9,6 poeng til 53,9 i september. Nivået var 3,8 poeng lavere enn
gjennomsnittet det siste året.


Ordre
Indeksen for nye ordre falt med 7,4 poeng til 55,9 i september og var om lag på nivå med
gjennomsnittet det siste året. Det var særlig hjemmemarkedsordrene som trakk ned i
september etter en markant oppgang måneden før.


Sysselsetting
Sysselsettingsindeksen avtok med 3,4 poeng til 55,5 i september. Indeksen er 0,4 poeng
høyere enn gjennomsnittet det siste året.


Leverandørenes leveringstid og lager
Indeksen for leverandørenes leveringstid steg med 1,7 poeng til 63,6 poeng i september. En
høy indeks betyr lang leveringstid og er assosiert med høy aktivitet. Lagrene av innkjøpsvarer
avtok med 3,1 poeng til 51,5 i september. Økte lagre assosieres med lavere aktivitet og
trekker ned PMI.