PMI kraftig opp i juli, men usikre tall

PMI kraftig opp i juli, men usikre tall

Publisert av Nima Webmaster den 01.08.23.

DNB PMI, justert for normale sesongsvingninger, steg med 8 poeng til 56,7 i juli. Delindeksene for
nye ordre og produksjon bedret seg kraftig fra juni, mens sysselsettingsindeksen falt mer markert.
Et veid gjennomsnitt av indeksene for produksjon, nye ordre og sysselsetting steg med 10,1 poeng
til 59,3. Indeksen for priser på innkjøpsvarer falt til 48,7, den laveste indeksen siden juni 2019.
Flere trekker frem prisfall på strøm og gass. Ferieavvikling i juli påvirker tallene og PMI faller
normalt vesentlig den måneden. I år var nedgangen relativt liten, slik at sesongfaktoren løfter den
sesongjusterte indeksen markert. Det var kun 40 bedrifter som svarte i undersøkelsen, noe som
ikke er helt uvanlig for juli måned. I tillegg til at utvalget er lite, bidrar endringen i utvalget fra juni
til stor usikkerhet om aktivitetsmålingen i juli i år. Tallene bør tolkes med varsomhet.
Forhåpentligvis vil augusttallene gi et bedre grunnlag for å vurdere utviklingen i
industriaktiviteten.

Produksjon
Produksjonsindeksen steg med 14,2 poeng til 65,1 i juli.

Ordre
Indeksen for nye ordre steg med 16,9 poeng, til 63,2 i juli. Der ordrene var delt inn etter hjemme-
og eksportmarked steg hjemmeordrene med 11,8 poeng, mens eksportordrene steg med 10,4
poeng.

Sysselsetting
Sysselsettingsindeksen falt med 5,2 poeng til 46,2 i juli.

Leverandørenes leveringstid og lager
Indeksen for leverandørenes leveringstid steg med 0,4 poeng til 45,9 i juli. Det er fortsatt en indeks
som betyr kortere leveringstid, dog ikke like mye som i juni. Kortere leveringstid er normalt
assosiert med lavere aktivitet. Lagrene av innkjøpte varer avtok med 3,6 poeng til 46,5 i juli.
Nedgang i lagerindeksen assosieres med høyere etterspørsel, slik noen rapporterer om, og bidrar
til en høyere totalindeks. Lager av sluttprodukter, som ikke inngår i hovedindeksen, avtok med 1,4
poeng til 49,2.