PMI ned til 50 i september

PMI ned til 50 i september

Publisert av Nima Webmaster den 03.10.22.

DNB PMI, justert for normale sesongsvingninger, avtok med 1,9 poeng til 50,0 i september. Et
veid gjennomsnitt av indeksene for produksjon, nye ordre og sysselsetting gikk ned med 1,1
poeng til 49,8, det laveste nivået siden august 2020. Indeksen for leverandørens leveringstid
avtok til 56, noe som kan tyde på at økte leveringstider nå er blitt et mindre problem for
industrien. Indeksen for lager av innkjøpte varer steg litt i september. Indeksen for
innkjøpspriser reverserte noe av nedgangen i august. 51 bedrifter svarte i undersøkelsen. Det
er lavt for september måned og tilsier varsomhet i tolkningen av tallene.

Produksjon
Produksjonsindeksen steg med 0,3 poeng til 52,1 i september, men er fortsatt noe under et
langsiktig gjennomsnitt.

Ordre
Indeksen for nye ordre falt med 1,3 poeng, til 46,6 i september. Der ordrene var delt inn etter
hjemme- og eksportmarked var det imidlertid en oppgang på henholdsvis 0,1 og 1,6 poeng.

Sysselsetting
Sysselsettingsindeksen falt videre, med 2,6 poeng til 51,7 i september. Indeksen har falt fem
måneder på rad og var i september nær et langsiktig gjennomsnitt.

Leverandørenes leveringstid og lager
Indeksen for leverandørenes leveringstid avtok med 6,4 poeng til 56,0 i september. Det er
fortsatt en indeks som betyr økt leveringstid. Det er normalt assosiert med høy aktivitet, men
kan også for eksempel skyldes leveringsproblemer. Lagrene av innkjøpsvarer økte med 0,9
poeng til 57,2 i september. Normalt antas det at høyere lagre reflekterer lavere etterspørsel.
Lageroppgang bidrar dermed til en lavere totalindeks, men lite utslag denne gangen.