PMI steg i juni, men var fortsatt lav

PMI steg i juni, men var fortsatt lav

Publisert av Nima Webmaster den 03.07.23.

PMI steg i juni, men var fortsatt lav
DNB PMI, justert for normale sesongsvingninger, steg med 0,6 poeng til 48,0 i juni. Delindeksene
for nye ordre og produksjon bedret seg fra mai, mens sysselsettingsindeksen falt mer markert. Et
veid gjennomsnitt av indeksene for produksjon, nye ordre og sysselsetting avtok med 0,1 poeng
til 48,3. Det understøttet hovedbildet om at aktiviteten i industrien har svekket seg noe. Selv om
indeksen for nye ordre steg, har den ligget godt under 50 mesteparten av det siste året. Svake
tall for ordre og produksjon kan ha ført til at sysselsettingsindeksen nå falt, men den holdt seg
fortsatt over 50. Andelen som rapporterer om prisoppgang, steg 63,3 – den høyeste andelen siden
februar. Leverandørenes leveringstid falt steg i juni, mens lagrene av innkjøpte varer avtok. 70
bedrifter svarte i undersøkelsen i juni.

Produksjon
Produksjonsindeksen steg med 1,7 poeng til 49,7 i juni, som indikerer relativt stabil produksjonen
denne måneden.

Ordre
Indeksen for nye ordre steg med 0,7 poeng, til 44,7 i juni. Indeksen for nye ordre har vært lavere
enn 50 i elleve av de siste 12 månedene. Der ordrene var delt inn etter hjemme- og eksportmarked
steg hjemmeordrene med 0,7 poeng, mens eksportordrene falt med 5,4 poeng.

Sysselsetting
Sysselsettingsindeksen falt med 3,7 poeng til 51,9 i juni, som er det laveste nivået siden januar.

Leverandørenes leveringstid og lager
Indeksen for leverandørenes leveringstid steg med 2,7 poeng til 45,4 i juni. Det er fortsatt en indeks
som betyr kortere leveringstid, dog ikke like mye som i mai. Kortere leveringstid er normalt
assosiert med lavere aktivitet. Lagrene av innkjøpte varer avtok med 2,7 poeng til 50,7 i juni.
Nedgang i lagerindeksen assosieres med høyere etterspørsel, slik noen rapporterer om, og bidrar
til en høyere totalindeks. Lager av sluttprodukter, som ikke inngår i hovedindeksen, avtok med 1,6
poeng til 50,9.