Stabil aktivitet i industrien i desember

Stabil aktivitet i industrien i desember

Publisert av Nima Webmaster den 02.01.23.

DNB PMI, justert for normale sesongsvingninger, avtok med 1,1 poeng til 50,0 i desember. Det
peker mot uendret aktivitet fra november til desember. Et veid gjennomsnitt av indeksene for
produksjon, nye ordre og sysselsetting gikk ned 0,8 poeng til 49,8. Indeksen for leverandørens
leveringstid avtok til 51,1, noe som er lavere enn et langsiktig gjennomsnitt. Indeksen for lager av
innkjøpte varer falt videre i desember. Indeksen for innkjøpspriser falt med 9,2 poeng til 66,3, den
laveste indeksen på to år. Det ble rapportert om prisvekst på mange varer, blant annet
næringsmidler og strøm. Det var også produkter som hadde falt i pris, blant annet en rekke råvarer
og transport. 79 bedrifter svarte i undersøkelsen i desember.


Produksjon
Produksjonsindeksen falt med 1,1 poeng til 50,0 i desember, som indikerer uendret nivå på
produksjonen.

Ordre
Indeksen for nye ordre falt med 0,2 poeng, til 48,1 i desember. Der ordrene var delt inn etter
hjemme- og eksportmarked var det oppgang på henholdsvis 0,9 og 2,5 poeng.

Sysselsetting
Sysselsettingsindeksen avtok med 1,5 poeng til 52,1 i desember, men er fortsatt litt høyere enn
indeksens langsiktige gjennomsnitt.

Leverandørenes leveringstid og lager
Indeksen for leverandørenes leveringstid falt med 4,3 poeng til 51,1 i desember. Det er fortsatt
en indeks som betyr økt leveringstid, men indeksen er lavere enn vanlig. Økt leveringstid er
normalt assosiert med høy aktivitet, men kan også for eksempel skyldes leveringsproblemer.
Lagrene av innkjøpsvarer gikk ned med 2,1 poeng til 50,1 i desember. Normalt antas det at lavere
lagre reflekterer høyere etterspørsel. Lagernedgang bidrar dermed til en høyere totalindeks.