Stabil utvikling i DNB PMI i november

Stabil utvikling i DNB PMI i november

Publisert av Nima Webmaster den 03.12.18. Oppdatert 04.12.18.

DNB PMI for november ble 56,1 poeng, opp 0,1 poeng fra oktober. Det var store svingninger i
PMI gjennom sommeren, men indeksen har vært mer stabil de siste tre månedene. Indeksen
er nå på nivå med en beregnet trend det siste halve året og indikerer solid aktivitet i
industrien. Sammenlignet med oktober var det indeksen for produksjon som trakk opp, mens
indeksene for nye ordre, sysselsetting, leverandørenes leveringstid og lager trakk ned. Alle
underindeksene er fortsatt høyere enn 50 og indikerer dermed økt aktivitet.

Produksjon
Produksjonsindeksen steg med 2,7 poeng til 57,7 i november. Nivået var 0,2 poeng lavere enn
gjennomsnittet det siste året.

Ordre
Indeksen for nye ordre falt med 0,4 poeng til 57,4 i november og var 0,6 poeng høyere enn
gjennomsnittet det siste året.

Sysselsetting
Sysselsettingsindeksen avtok med 1,4 poeng til 53,1 i november. Indeksen er 2,4 poeng lavere
enn gjennomsnittet det siste året.

Leverandørenes leveringstid og lager
Indeksen for leverandørenes leveringstid falt med 0,8 poeng til 61,4 i november. En høy indeks
betyr lang leveringstid og er assosiert med høy aktivitet. Lagrene av innkjøpsvarer steg med
1,3 poeng til 54,0 i november. Økte lagre assosieres med lavere aktivitet og trekker ned PMI.