Svekket industriaktivitet i juni, men usikre tall

Svekket industriaktivitet i juni, men usikre tall

Publisert av Nima Webmaster den 01.07.24.

DNB PMI, justert for normale sesongsvingninger, ble 47,7 i juni. En indeks under 50 peker mot en nedgang i aktiviteten. Indeksen avtok med 4,1 poeng fra mai. Indeksene for ordreinngang, produksjon og sysselsetting gikk alle ned i juni. Et veid gjennomsnitt av disse tre delindeksene avtok med 5,8 poeng 46,2. Nedgangen i hovedindeksen ble dempet av delindeksen for lager av innkjøpte varer steg med 2 poeng, til 52,7. Lager av sluttprodukter, som ikke inngår i hovedindeksen, steg med 16,6 poeng. Indeksen for priser på innkjøpsvarer var lite endret. Det var kun 55 bedrifter som svarte på undersøkelsen i juni, ned fra 61 måneden før. Det er derfor usikkert om endringene i indeksene skyldes en genuin nedgang eller at bedrifter med mer positiv utvikling ikke har svart denne måneden.

Produksjon
Produksjonsindeksen ble 43,7 i juni, ned fra 51,9 i mai, og til sitt laveste nivå siden mai 2020.

Ordre
Indeksen for nye ordre ble 45,6 i juni, ned fra 50,5 i mai. Indeksene for hjemmemarkeds- og eksportordre endte på henholdsvis 47,9 og 45,3 i juni.

Sysselsetting
Sysselsettingsindeksen ble 50,2 i juni, ned fra 54,5 i mai.

Leverandørenes leveringstid og lager
Indeksen for leverandørenes leveringstid gikk opp med 2 poeng til 52,7 i juni. En høy indeks betyr lengre leveringstid, noe som normalt er assosiert med høyere aktivitet. I juni bidro denne delindeksen til en høyere hovedindeks. Indeksen for lagrene av innkjøpte varer ble 48,9 i juni, opp fra 48,6 i mai. En høyere lagerindeks assosieres med lavere etterspørsel og bidrar til en lavere totalindeks. Indeksen for innkjøpspriser steg med 0,2 poeng til 57,8, omtrent som gjennomsnittet siste 12 måneder.