Meny

Søk

Velg språk

  • en_GB

Ta Innkjøpskortet hos NIMA

Innkjøpskortet er en nasjonal sertifiseringsstandard for alle som jobber med innkjøp og anskaffelser i offentlig sektor. Med sertifiseringen får du et håndfast bevis på at du kan foreta riktige og gode innkjøp og anskaffelser. Det er en fordel både for deg og din arbeidsgiver.

Innkjøpskortet og innkjøpstesten ved NIMA Utdanning

Offentlig og privat virksomhet kjøper hvert år inn varer og tjenester for hhv 420 og 350 milliarder kroner. I samarbeid med Norsk test, tilbyr NIMA Utdanning en nasjonal standard for innkjøpskompetanse, for å sikre effektive og verdiskapende innkjøp og anskaffelser i Norge. Alle som består testen mottar Innkjøpskortet som en bekreftelse på at de kan foreta riktige og gode innkjøp og anskaffelser.
 

Hva?
Innkjøpskortet: Sertifikat som mottas etter å ha bestått innkjøpstesten. Et håndfast bevis på at du innehar godkjent innkjøpskompetanse på nasjonalt nivå.

 

Hvorfor?
Bidra til kompetanseheving blant innkjøpere.

 

For hvem?
For innkjøpere og deres leverandører.

 

Hvordan?
Innkjøpstesten: Elektronisk prøve basert på spørsmål knyttet til innkjøpsprosessen. Innkjøpstesten kartlegger og dokumenterer opplæringsbehov, og viser om det trengs faglig påfyll.

Forkunnskap?
Arbeidserfaring fra offentlige anskaffelser er en fordel, samt kjennskap til lovverket rundt offentlige anskaffelser.

 

Påmelding?
Testen tas på et av Norsk Test sertifisert testsender.

Oversikt testsenter


Mer informasjon?
Les mer om innkjøpstesten og gjennomføringsmodellen her:
Praktisk informasjon
Gjennomføringsmodell

 

 

Adresse

E-post: post@nima.no