Meny

Søk

Velg språk

  • en_GB
Innkjøp ledelse i turbulente tider

Innkjøpsledelse i turbulente tider

Hvordan leder du innkjøpsprosessen i turbulente tider?
Å komme styrket ut av usikre tider krever handling og endringsvilje hos toppledelsen


DETTE KURSET gir deg kompetanse på formulering og presentasjon av relevante
innkjøpsmål og innkjøpsstrategier, og gjør deg til en viktig bidragsyter i nedgangstider.


DU LÆRER å synliggjøre hvordan anvendelse av virkemiddel innen innkjøpsområdet
effektivt vil støtte virksomheten i å oppnå sine langsiktige mål i usikre tider.

EMNEOVERSIKT

Innkjøpspotensialer skapt av høykonjunkturen
Porteføljestyring i turbulente tider
Outsourcing for økt fleksibilitet
Internhandel - fristilt fra konkurranse?
Kapitaleffektivisering
-hvordan bruke innkjøp som effektivt virkemiddel?
V  Faste leverandørrelasjoner
- er vi klare til å utvikle leverandørene i takt med egen markedsutvikling?
V  Er vi organisert til å møte nedgangstider?

   


KURSET PASSER for innkjøpsledere og innkjøpere som ønsker innsikt i ledelse og ledelsesprosesser.

KURSET GJENNOMFØRES over to undervisningsdager.

EKSAMEN er frivillig og avlegges ved innleveringsoppgave i etterkant av kurset.


SPØRSMÅL OM STRATEGISK INNKJØPSLEDELSE?
Snakk med en kompetanserådgiver, tlf. 67 98 04 30  //  utdanning@nima.no

 

Adresse

E-post: post@nima.no