Meny

Søk

Velg språk

  • en_GB

Meny

innkjøp samfunnsansvar kurs

Samfunnsansvarlige innkjøp

SOM INNKJØPER har du sterk påvirkningskraft på utviklingen bakover i verdikjeden. Riktig bruk av tildelingskriterier og konkrete krav i fremtidige anbudsforespørsler bidrar sterkt på veien mot det grønne skiftet som regjeringen har igangsatt gjennom ny lov om offentlige anskaffelser av 2016.


SAMFUNNSANSVAR HAR BLITT VIKTIGERE ved offentlige anskaffelser. Det stilles krav til både etiske og miljømessige elementer, både i leverandørleddet og hos underleverandører. Dette kurset ble for første gang avholdt i 2012. I lys av at Stortinget 1. juni vedtok ny lov om offentlige anskaffelser, stiller vi selvsagt med oppdatert kursinnhold som sikrer deg nødvendig kunnskap om endringene som har planlagt ikrafttredelse fra 1.1.2017.


PÅ DETTE KURSET FÅR DU KUNNSKAP om anskaffelseslovens nye bestemmelse om å ivareta miljø, grunnleggende menneskerettigheter og andre samfunnshensyn i offentlige anskaffelser. Gjennom nyttige eksempler og reelle caser blir du kjent med sentrale- etiske og økonomiske argumenter for å inkludere samfunnsansvar som en del av innkjøpsprosessen. Både gjennom kravspesifikasjoner, kontraktsutforming og oppfølging av leverandører.

 

EMNEOVERSIKT        

V  Introduksjon og oversikt
V  Ny anskaffelseslov/nye forskrifter av 2016
V  Nye bestemmelser om hensyn til miljø av 2016
V  Samfunnsansvar, bakgrunn og trender
V  Utvikling og bevisstgjøring av samfunnsansvar
V  Etikk og miljø
V  Tilpassing av innkjøpspraksis
V  Kontraktselementer

V  Leverandøroppfølging
V  Måling og rapportering


PASSER FOR ALLE som ønsker oppdatert kompetanse og oversikt over hele leverandørkjeden for å kunne gjennomføre bærekraftige innkjøp


KURSET GJENNOMFØRES ved to dagers kursundervisning.
Undervisningen er praktisk rettet og gis ved to erfarne foredragsholdere.EKSAMEN avlegges i form av en innleveringsoppgave i etterkant av kurset
Eksamen er frivillig, men for å oppnå autorisert tittel må eksamen gjennomføres og bestås.


SPØRSMÅL OM KURSET
Snakk med en kompetanserådgiver, tlf. 67 98 04 30  //  utdanning@nima.no 

 

Kursplan

Sted Tidspunkt Medlems pris Ordinær pris Kommentar
Oslo 26. - 27. sep 2017 13.500,- 15.000,-


 

Adresse

Telefon: 67 98 04 30
E-post: post@nima.no