Meny

Søk

Velg språk

  • en_GB
Leverandør- og kontraktsoppfølging

Leverandør- og kontraktsoppfølging

DETTE KURSET RETTER FOKUS mot hva som skjer etter at kontrakten er signert.
Informasjonsarbeid, opplæring, lojalitet, etc. er begreper som er knyttet til å sikre
at virksomheten oppfyller sin del av ansvaret i avtaler med leverandører.


DU LÆRER Å sikre leveransen du har bestilt, samt nødvendig service og kvalitet under
kontraktens levetid. Dette innebærer systematisk kontakt og oppfølging av leverandørene.
Du får også kunnskap om hvordan du ivaretar dine rettigheter ved et evt. kontraktsbrudd
fra leverandørens side.

EMNEOVERSIKT        

V  Kontraktforståelse
V  Kommunikasjon og sikring av forventninger knyttet til kontrakten

Ansvarsforhold
Erstatninger
Mislighold
V  Endringer i leveranser
Vedlikehold av produkt/tjeneste
Driftstjenester
V  Oppfølging av kontraktene 


PASSER FOR DEG SOM vil lære mer om hele kontraktens levetid


GJENNOMFØRES ved én undervisningsdag.


EKSAMEN avlegges ved en times skoleeksamen på slutten av kursdagen.
Eksamen er frivillig, men for å oppnå autorisert tittel må eksamen gjennomføres og bestås.
 

SPØRSMÅL OM LEVERANDØR- OG KONTRAKTSOPPFØLGING?
Snakk med kompetanserådgiver, tlf. 67 98 04 30  //  utdanning@nima.no 
 

Adresse

E-post: post@nima.no