Meny

Søk

Velg språk

  • en_GB

Meny

Leverandørutvikling

Leverandørutvikling

 

STRATEGISK ARBEID knyttet til leverandørmarkedet er et viktig bidrag til å sikre tilgang til de ressursene man er avhengig av. Både på kort og lang sikt. Dette innebærer både utvikling av kunnskap  om leverandørmarkedet og utvikling av virkemidler som påvirker leverandørenes strategivalg.

I lys av at Stortinget 1. juni 2016 vedtok ny lov om offentlige anskaffelser,
og at tilhørende forskrifter ble kunngjort av Nærings- og fiskeridepartementet
den 18.8.2016, stiller vi selvsagt med oppdatert kursinnhold som sikrer deg
nødvendig kunnskap om endringene som har planlagt ikrafttredelse fra 1.1.2017.


PÅ DETTE KURSET LÆRER DU mer om hvordan din virksomhet kan bidra til å utvikle leverandørene.

EMNEOVERSIKT        

Leverandørmarkedsanalyser
V  Leverandørenes verdikjeder

V  Forståelse for kostnadsdrivere og påvirkningsmuligheter i leverandørmarkedet
Roller i leverandørkjeden
V  Markedsdynamikk

V  Planer og aktiviteter for leverandørutvikling
  
 
 

PASSER FOR DEG SOM som allerede har god kjennskap til innkjøpsprosessen.


GJENNOMFØRES ved én undervisningsdag.


EKSAMEN avlegges ved innleveringsoppgave i etterkant av kurset
Eksamen er frivillig, men for å oppnå autorisert tittel må eksamen gjennomføres og bestås.


SPØRSMÅL OM KURS I LEVERANDØRUTVIKLING?
Snakk med en kompetanserådgiver, tlf. 67 98 04 30 //  utdanning@nima.no 

Kursplan

Sted Tidspunkt Medlems pris Ordinær pris Kommentar
Oslo 19. okt 2017 6.900,- 7.900,- 

Adresse

Telefon: 67 98 04 30
E-post: post@nima.no