Meny

Søk

Velg språk

  • en_GB

Meny

innkjøp kurs offentlige anskaffelser anbud leverandør innkjøper

Vinn anbud i offentlig sektor

Offentlig sektor i Norge gjør innkjøp for over 460 milliarder kroner årlig.
Ønsker du som leverandør å ta del i dette markedet?
Kvier du deg for byråkrati og tungrodde anbudsprosesser?


Snart trer ny lov om offentlige anskaffelser i kraft med det formål å forenkle,
fornye og forbedre anskaffelsesprosedyrene slik at dere kan rette fullt fokus
mot det dere er gode på, nemlig produksjon av varer og/eller tjenester.

Regelendringene byr på nye muligheter for deg som leverandør. Derfor lanserer vi nå et helt nytt kurs hvor vi gjennomgår lovens handlingsrom, sett fra leverandørens ståsted.KURSET BYR PÅ GRUNDIG GJENNOMGANG AV DE NYE REGLENE, samt nyttige tips til hvordan du, ved hjelp av dialog og bedre samhandling med oppdragsgiver underveis, kan bli en anbudsvinner. Oppdatert kompetanse om det nye regelverket kutter unødvendig bruk av tid og ressurser ved deres neste tilbudslevering slik at dere kan ha full konsentrasjon på bedriftens kjernevirksomhet og best mulig leveranser.DU LÆRER GJELDENDE SPILLEREGLER som kreves for å få være med å konkurrere om leveranser til offentlige etater og virksomheter, og får kunnskap om ulike konkurranseformer, samt hvordan disse gjennomføres.

SENTRALE EMNER
V  Praktisk innføring i lov om offentlige anskaffelser (LOA)
V  Praktisk innføring i forskrift om offentlige anskaffelser (FOA)
V  Spilleregler ved offentlige anbudsprosesser
V  Nye terskelverdier
V  Konkurransegrunnlag og kvalifikasjonskrav
Retningslinjer for dialog med oppdragsgiver
V  Innlevering av tilbud
V  Avvisning, innsyn og klager
V  Innføring i ulike anbudsformer
        -Åpen anbudskonkurranse
        -Begrenset anbudskonkurranse
        -Konkurransepreget dialog
        -Konkurranse med forhandling
V  Innsyn og klageadgang
V  Hvordan tenker oppdragsgiver?
V  Observasjoner av offentlig sektor

 
 

 

GJENNOM PRAKTISK, RETTET UNDERVISNING i hvordan offentlige anskaffelser foregår, lærer du hvilke muligheter som foreligger og hvilke krav som gjelder.  Vi går også nærmere inn på ulike konkurranseformer, og gir deg kunnskap om hvordan disse gjennomføres på en formålstjenlig måte.

For å sikre deg den beste kompetansen har vi hentet inn en av Norges beste advokater innen kontraktsrett, forhandlinger og offentlige anskaffelser, Kjell Steffner. Han har solid erfaring fra en rekke større forhandlinger og anskaffelsesprosesser,  og er kjent som en dyktig og inspirerende foredragsholder.

 
KURSET PASSER FOR fremoverlente leverandører som ønsker å konkurrere om-
og vinne kontrakter leveranser til offentlige etater og virksomheter.
Kurset tilbys også som også som bedriftsintern løsning for kompetanseheving dersom dere er flere fra samme bedrift som vil delta. Ta kontakt med oss, og vi skreddersyr en løsning som dekker deres kompetansebehov, tlf. 67 98 04 30  //  e-post: utdanning@nima.no

 

 

Adresse

Telefon: 67 98 04 30
E-post: post@nima.no