Meny

Søk

Velg språk

  • en_GB
kurs logistikk supply chain

Effektivisering av verdikjeder

SUPPLY CHAIN MANAGEMENT (SCM) som metoderetning innen logistikk fokuserer på betydningen av et «helhetssyn» når logistikksystem skal utformes. Ved å organisere slike system med sterk integrasjon mellom bedriftsinterne funksjonsområder, bedrift og omgivelser, oppnår man effektive logistikkjeder som kjennetegnes ved integrert planlegging og mindre behov for buffere av ulike slag.


MÅLET MED DETTE KURSET er å gi deg kompetanse om metodikk for operasjonell logistikkstyring  ved å vektlegge koordinering mellom logistikkfunksjonene i hele verdikjeden.

SENTRALE EMNER

Logistikkstrategier
Casearbeid i logistikkstrategi
Integrerte verdikjeder
Modellverktøy for styring av hele verdikjeder
Case 1: Dell Computers
Case 2: Omya Hustadmarmor


UNDERVISNINGEN I DETTE KURSET er i stor grad basert på praktiske caser.

KURSET GJENNOMFØRES over én undervisningsdag. 

EKSAMEN ER FRIVILLIG og avlegges i form av innleveringsoppgave med to ukers innleveringsfrist. Tar du dette kurset som et valgfag på Logistikkprogrammet, må eksamen gjennomføres og bestås for å oppnå autorisert tittel.

Kurset avholdes en gang pr. år.

SPØRSMÅL om kurset rettes til utdanning@nima.no

 

 

Adresse

E-post: post@nima.no