Meny

Søk

Velg språk

  • en_GB
Innkjøpforhandlinger

Forhandlingsteknikk


VÅRT POPULÆRE KURS, Innkjøpsforhandlinger med forhandlingsteknikk styrker deg som innkjøper og forhandler i situasjoner hvor gevinstene kan bli betydelige. God forhandlingsteknikk gir deg suksess ute, og stolthet internt.
 
- kun 16 plasser pr. kurs!

EMNEOVERSIKT

V  Grunnleggende innføring i forhandlingsteknikk
Ulike typer forhandlinger
Forhandlingens ulike faser
Ulike roller i en forhandlingssituasjon
Kommunikasjonens betydning for å lykkes
Bruk av kalkyler og lærekurver under forhandling
Gjennomgang av de viktigste kontraktstypene
Gjennomføring av simulerte forhandlinger
Analyse og evealuering av simulerte forhandlinger med bruk av videostøtte

 

PASSER FOR DEG SOM jobber med forhandlinger, også utenfor innkjøp. Du får en grundig innføring i forhandlingsprosessens ulike faser, samt bedre kunnskap om egen forhandlingsatferd. Kurset krever ingen forkunnskaper.


PRAKTISK FORHANDLINGSTRENING og gjennomføring av reelle forhandlingscaser står sentralt i kurset. Viktige elementer i denne treningen er evaluering av gruppedynamikken som oppstår i forhandlingene og tilbakemeldinger til deltakerne etter gjennomførte forhandlinger.


GJENNOMFØRES over to samlinger (3+ 2 dager). Undervisningen er praktisk rettet med workshops, simulerte forhandlingssituasjoner og individuelle evalueringer.


EKSAMEN er frivillig og gjennomføres i form av en skriftlig hjemme-oppgave med to ukers innleveringsfrist.


SPØRSMÅL OM KURS I FORHANDLING?
Snakk med en kompetanserådgiver på  tlf. 67 98 04 30  //  e-post: utdanning@nima.no

 

Adresse

E-post: post@nima.no