Meny

Søk

Velg språk

  • en_GB

Meny

Offentlige innkjøpere anskaffer varer og tjenester for nærmere 500 milliarder kroner årlig. Rask vekst og nye direktiver i anskaffelsesregelverket stiller krav til oppdatert kompetanse. Høsten 2016 lanserte vi en revitalisert versjon av innkjøpsprogrammet.
De nye kursene har fokus på nytt lovverk og praktiske verktøy som måler, synliggjør og utvikler innkjøpsfunksjonens bidrag til bedre effektivitet i offentlig sektor.


For å oppnå autorisasjon som offentlig innkjøper må samtlige fire nivå gjennomføres og bestås.
Ved å avlegge eksamen ved hvert kurs, synliggjør du ferdigheter og kompetanse underveis.
Målet med programmet er å gjøre deg til en strategisk støttespiller og uunnværlig nøkkelperson når det kommer til effektiv ressursbruk.

 

NIVÅ 1 BESTÅR AV FØLGENDE KURS:                                           

NIVÅ 2 BESTÅR AV FØLGENDE KURS:                                          

Når du har gjennomført og bestått samtlige kurs i nivå 1 og 2 ,
oppnår du tittelen: Innkjøpskandidat med spesialisering for offentlig sektor, NIMA

 

NIVÅ 3 BESTÅR AV FØLGENDE KURS:                                        

Gjennomført og bestått nivå 1, 2 og 3, gir tittelen:
Autorisert innkjøper med spesialisering for offentlig sektor, NIMA

 

NIVÅ 4 BESTÅR AV FØLGENDE KURS:                                       

Gjennomført og bestått nivå 1,2, 3 og 4, gir tittelen:
Autorisert innkjøpsøkonom med spesialisering for offentlig sektor, NIMA

 Anbefalte rekkefølge av kurs/emner gir deg god progresjon gjennom studieløpet.
Fra grunnleggende kompetanse om innkjøpsprosessen, til strategisk ledelse av innkjøp.


Dersom du har gjennomført kurs før august 2016, løftes du automatisk over i den nye ordningen
For å se oppbygging av tidligere studieprogram for offentlig sektor, klikk her


SNAKK MED OSS OM DIN KOMPETANSEHEVING
tlf. 67 98 04 30  //  utdanning@nima.no

 

 

Adresse

Telefon: 67 98 04 30
E-post: post@nima.no